Emei Qigong Türkiye

Emei Qigong Türkiye

Wuji Gong Form

/Wuji Gong Form
­

wuji gong
“Emei Qigong, Wuji Gong’u da içeren birçok disiplin ve birçok formu içerir. Wuji Gong form, Emei Qigong Seviye I Kendi Kendine Şifa konusunun temel bölümüdür ve aşağıdaki dört anlayış üzerine inşa edilmiştir:

– İnsan, yer’in kanunlarına göre şekillendirilmiştir;

– Yer, gök’ün kanunlarına göre şekillendirilmiştir;

– Gök, Tao’nun kanunlarına göre şekillendirilmiştir;

– Tao, doğanın/wuji’nin kanunlarına göre şekillendirilmiştir.

Wuji Gong form, kişinin ruhsal farkındalık kazanmasında yardımcı olacak pek çok seviyedeki formlar arasında ilk formdur. Hastalıkların giderilmesi, sağlığın güçlendirilmesi, anlayış ve zekanın geliştirilmesi, doğuştan gelen yeteneklerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için omurga formdur.

İnsanoğlu gök ve yer arasında doğmuştur ve bu nedenle doğadaki birbiri ardına değişen yin ve yang enerjilerden sürekli olarak etkilenir: örneğin, gündüzden ve geceden, mevsimsel değişikliklerden, coğrafi farklılıklardan. İnsanlar ayrıca altı şeytan’ın -rüzgar, soğuk, sıcak, nem, kuruluk, ateş- “zamanlaması doğru” dediğimiz enerjilerinden olumlu etkilenirler ve bu enerjiler “zamanlaması yanlış” olduklarında da insanlar bundan olumsuz etkilenirler. (Daha fazla bilgi için Emei Qigong Şifa Sanatları kitabı “zamanlaması doğru ve yanlış” enerjilerle ilgili konuya bakın.)

Yaşamın normal seyrinde, yedi duygudan -neşe, öfke, endişe, aşırı düşünme, üzüntü, korku ve şok- kaynaklanan içsel çalkantılardan kaçınmak imkansızdır. Yaşamın dört kaçınılmaz karmik sürecini -doğum, yaşlanma, hastalık ve ölüm- deneyimlerken bunların getirdiği gerçekçi konuları çözmemiz gerekir. Bunu, doğumu doğaya uydurarak, yaşlıyı yeniden canlandırarak, hastanın ağrısını gidererek ve ölenin acısını dindirerek yaparız. Bu görevler karmaşıktır. Fizyolojik ve psikolojik faktörleri içerirler ve aynı anda hem ikilik hem de zıtların birliğini içlerine alırlar.

Qigong’un dengeleyici fizyolojik ve canlandırıcı psikolojik etkileri bu dört karmik sürecin -doğum, yaşlanma, hastalık ve ölüm- yaratabileceği herhangi bir çalkantıdan kaçışa imkan tanıyabilir. Doğru şekilde qigong uygulamak sizin:

– Bütünleşik ruhsal uyumlanma ve aydınlanma,

– Acıdan çıkma,

– Doğal olarak zorlamadan gelen iyiliksever hareketler ve

– Dinginliğin büyük yoluna erişmenize imkan verir.

Bu metodların ve yolların canlı bir örneği haline gelerek, onları yaşamın dört karmik kapısından geçmek için incelikle kullanarak ve diğerlerinin de kendi karmik kapılarının acılarından çıkmalarına yardım ederek, kişi topyekûn esenliğin mükemmelliğini idrak edebilir.

Fizyoloji açısından, doğada var olan olumlu bilgiyi kullanabilme yeteneğimizi geliştirmeli, beslemeli, artırmalı ve açığa çıkarmalıyız ve aynı zamanda evrenden gelen olumsuz etkenlerin müdahalesini engellemeli, azaltmalı ve kesmeliyiz. Psikoloji açısından, yedi içsel duygu tarafından yaratılan karışıklığı azaltmalı ve önlemeliyiz. Bunları yaparak yaşamlarımızın ilerleyişinde olumlu gelişmeler elde edebiliriz ve bunları doğum-öncesi veya ruh qi’si ve doğum-sonrası veya beden qi’si çalışarak artırabiliriz. (Doğum-öncesi ve doğum-sonrası qi’leri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Emei Qigong Şifa Sanatları kitabına bakabilirsiniz.)

Geniş bir anlamda, doğum, yaşlanma, hastalık ve ölüm, tüm yaşayan varlıklar için, her zaman mevcuttur. Dar bir anlamda ise, insanoğlu tüm canlıların içinde en gelişmiş olanıdır. Yani, insan bilinçli zihin ve bilinçaltına sahip düşünebilen ve ayırt edebilen gelişmiş bir hayvandır. Buna bağlı olarak, yaşam süresini mümkün olan en fazla zamana uzatmak, hastalıklardan kurtulmak umuduyla insan, hem kendisine hem de doğaya karşı bir çaba göstermeyi hiç bırakmamıştır.

Binlerce yıllık deneyim ve modern bilim dört karmik kapının olumsuz etkilerinin azaltılabilmesinin mümkün olduğunu kanıtlamıştır. Bununla beraber, yine öğrendik ki bunu gerçekleştirmenin anahtarı metodolojidedir.

 

 

wuji gong emei mt

Wuji Gong Form

Wuji Gong evrenin uzun ömürlülüğünü bildiren temel ilkeler üzerine şekillendirilmiştir. Kaosun başlangıcına benzeyen kendi kendine titreşim ile başlar. Bu, içsel enerjilerin birbirine karışmış bir hale geçmesini sağlar ve doğum-öncesi ve doğum-sonrası enerjilerin dönüşümünü kolaylaştırır.

Titreşimler sesleri üretirler. Kendi kendine titreşimin sesi, hareketin herhangi bir içsel hastalık enerjisine saldırma ve majör meridyen ve aku-noktalarının açılma etkisini artırır. Ek olarak, kendi kendine titreşim bedene giren pozitif evrensel enerjiye rehberlik eder. Bu sayede evrenin yin ve yang özünü kullanma imkanınız olur ve aynı zamanda bedeniniz alt dantian’deki karışmış, yoğun enerjiyi dengeler böylece bu enerji insanlık, siz ve evren arasında bir birlik haline ulaşabilir. Bu gerçekleştiği zaman, içsel ve/veya dışsal negatif enerjilerin neden olduğu birçok hastalık kontrol altına alınıp yenilebilir.

Bu etkilere sahip titreşimsel formları uyguladıktan sonra tüm merdiyenleri birleştiren Dai meridyenini -insanlık- geliştirmeye başlarız. Bu, evrenden elde etmiş olduğunuz bol miktardaki enerjinin, sistematik olarak bedenin kendi pozitif enerjisine dönüşmeden önce, ayarlama yapmak üzere 20 meridyende akmasını sağlar.

Son olarak, taiji tarzında yuvarlak ve boş wuji-hali hareketler gök, yer ve insanlık’a ait doğum öncesi qi’nin beden içinde dolaşımını sağlar.

Wuji-hali hareket anahtardır ve formun ilk iki bölümü -kendi kendine titreşim ve gök, yer, insanlık’ın hizalanması- wuji halinin temelini inşa etmeye olanak sağlar. Bunlar olmadan, sadece formun son bölümünü, yani wuji’yi, geliştirmeye başlasaydık meridyenler hâlâ kapalı olacakları için negatif yoldan çıkışlara kolaylıkla sebep olurduk. Meridyenler kapalı iken insan ve evren arasında birlik haline ulaşmak imkansızdır.

Neden İnsan ve Evren Bir Olmalıdır?

Bu hale ulaşmak için geliştirme yapmanın amacı doğal ayarlamaları hiçbir insan çabası olmadan tam anlamıyla işler bir duruma getirmektir. Wuji halinde, zihin boş ve berrak bir halde kalır ve beyin tamamen berraktır. Görünürde hiçbir şey yoktur ancak bu hal hissedilir bir etki yaratır -bu hal içindeyken, uygulayıcı evrenin pozitif qi’si ile iletişimdedir.

İnsan ve evren bir olduğunda, insanın olağanüstü büyüklükteki sistemi ile evrenin olağanüstü büyüklükteki sistemi doğal olarak devâsa bir sistem oluşturmak üzere birleşirler.

Emei Qigong Şifa Sanatları kitabında açıklandığı gibi bu evreni yaratmış olan big bang’den halen yayılmaya devam eden muazzam büyük miktardaki qi bilgisi her şeyin içinde depolanmıştır ve azar azar salınmaktadır. Tek hücreli canlılar varolmadan önce, insanoğlunun qi’si sayısız madde cevheri arasındaki cevherlerden biriydi. Buna bağlı olarak, belirli derecelerde ve miktarlarda qi bilgisini muhafaza ederek depoladı. Wuji Gong uygulayarak sadece yaymakta olduğumuz qi miktarını artırmakla kalmaz aynı zamanda her şeyin, göksel cisimler ve dünyanın sürekli yaymakta olduğu, qi bilgisini alıp kendimize katabiliriz. İnsan ve evren bir olduğu için qi bilgisi niteliksel ve niceliksel quantum sıçramaları da gerçekleştirebilir.

Bu nedenle, wuji geliştirerek ve insan ve evrenin bir olduğu wuji halinde hareket ederek, uygulayıcılar canlı, uyanık adımlar atarlar, sağlıklı bir bedene sahip olurlar, hastalıkları kolayca giderirler, ömür sürelerini uzatırlar ve aynı zamanda bilgelik açığa çıkarır, içsel ancak gizli yeteneklerini ortaya çıkarır ve geliştirirler. Wuji Gong, doğum-öncesi (ruh) qi’si ve doğum-sonrası (beden) qi’si ile bağlantılı olanları da içeren metapsikolojik anlayışlar ve yeteneklerin daha ileri seviye çalışmalarını alabilmek için sağlam bir temel oluşturur. Yaşam bilimleri olarak adlandırdığımız alanlarda esenlik sahibi olmanızı sağlar ve evrenin insanlığa lütfundan ve insanlığın insanlığa lütfundan yararlanmanıza imkan verir, bu sayede hem kendiniz hem de gelecek nesiller için iyi karma üretilmiş olur.

Wuji Gong geliştirmek, kendisini doğa üzerine şekillendirmiş olan Tao’yu temel aldığı için, uygulayıcı doğal olarak evrendeki her şey ile her an bir iletişim halindedir. Geliştirme ve uygulama yaparken kişi, büyük yolu doğal bir şekilde gerçekleştirmeyi istemelidir. Tüm hareketler fonksiyonlarına ve işlevlerine yakından karşılık gelirler, yani Wuji Gong’u doğru bir şekilde uygulamak için özel bir zihin niyetine veya nefes alma metoduna ihtiyacınız yoktur.”

Alıntı: Emei Geleneği 13. Soy Sahibi Büyük Usta Fu Wei Zhong, Wuji Gong Kitabı