sifu-fu-wei-zhongGrandmaster Ju Zan tarafından tasavvur edilen gelecek Fu Wei Zhong adında genç bir adamın etrafında şekilleniyordu. Fu Wei Zhong, 1949 yılında doğar doğmaz eğitimine başlamıştı. Eski metinlere olağanüstü bir ilgi duyan Fu Wei Zhong, henüz altı yaşındayken geleneksel Çin tıbbı üzerine çalışmaya ve eski Çin felsefesi kaynaklarını okumaya başladı. Fu Wei Zhong, on iki yaşına geldiğinde okuduklarının ve geleneksel Çin tıp doktoru olan büyükbabasının kendisine öğrettiklerinden yola çıkarak insanları tedavi edip iyileştirmeye başlamıştı.

Fu Wei Zhong, Shaolin Gongfu’da dövüş sanatları eğitimi almaya başladığında yedi yaşındaydı. Birkaç yıl sonra, Çin dövüş sanatlarının saygın bir Büyük Ustası olan Luo Xing Wu’nun öğrencisi oldu ve Xingyi ve Bagua Gongfu da dahil olmak üzere birçok dövüş sanatının inceliklerini öğrendi. Çin Kültürel Devrimi sırasında birçok diğer genç insan gibi, Fu Wei Zhong da Kuzeydoğu Çin’deki Heilongjiang bölgesine gönderildi.

Tıp eğitimi nedeniyle kolektif bir tarlada veteriner olarak çalışması istendi. Buraya gelip başarılı bir klinik açtığında on sekiz yaşındaydı. Sekiz yıl boyunca geleneksel Çin tıp bitkileri ve akupunktur ile Çin masajı gibi tedavi yöntemlerini kullanarak birçok insan ve hayvanı tedavi etti. Bu etkileyici tıp yetenekleri nedeniyle insanlar kendisine hürmetle “Küçük İlah” olarak hitap etti.

Grandmaster_Fu_waterfall2smFu Wei Zhong Pekin’e 1976’da döndü. 1976-1977 yılları arasında Pekin Dongcheng Bölgesi Dövüş Sanatları Okulu’nda eğitim verdi. Ancak ruhani konulara ilgisi artıyordu. Bu nedenle din konusunda yüksek lisans derecesi almaya karar vererek çalışmalarına rehberlik edecek bir usta aramaya başladı. Liang Shu Ming adında bir arkadaşı, onu Çin Budizminin Yüce Başrahip’i ve Emei Qigong’un 12. Soy Sahibi olan Başrahip Ju Zan ile tanıştırabileceğini söyledi.

Çocukluğundan beri sürekli gördüğü bir rüya, bir keşişin hayatını değiştireceğini söylüyordu. Bu keşişin kim olduğunu veya böyle imgelerin ona neden göründüğünü bilmiyordu ancak Başrahip’in yüzünü görür görmez, rüyalarındaki keşişin karşısında olduğunu anladı. Buluşmalarında, birbirlerine baktılar ve Başrahip şöyle dedi: “Ah, nihayet geldin. Şimdi eğitim görmenin zamanıdır.” Sanki birbirlerini uzun yıllardır tanıyorlardı.

Fu Wei Zhong, Emei Qigong’un 13. keşiş olmayan soy sahibi pozisyonu için eğitim ve seçim işleminden geçecek olan erkek ve kadınlardan oluşan seçkin bir gruba katılmak üzere davet edildi. Altı aylık yoğun bir eğitim ve sınavların ardından, Fu Wei Zhong Grandmaster Ju Zan tarafından, Emei Qigong sistemi içinde sadece bir soy sahibinden diğerine aktarılan Budizm, Taoizm, geleneksel Çin tıbbı, Taijiquan, Qigong, Feng Shui, geleceği tahmin etme ve diğer Dharma yöntemleri hakkında daha ayrıntılı eğitim almak üzere seçildi. Fu Wei Zhong bu süre boyunca genellikle inzivadaydı. Sistemin eski metinleri üzerinde çalıştı, onları geliştirdi ve insanlara daha etkili bir biçimde öğretilebilmesi için kolayca anlaşılacak bir dilde pratik formlar haline getirdi.

IMG_0192 (2)1984’de, Grandmaster Ju Zan 13. Soy Sahibi unvanını Fu Wei Zhong’a devretti ve kutsal kitap “Emei Değerli Lotus Kanunu”nu ona emanet etti. Böylece Fu Wei Zhong resmen Grandmaster unvanını ve soy sahibi olmanın sorumluluklarını üzerine almış oldu.

Grandmaster Ju Zan, Fu Wei Zhong’u, “Dünyanın acı ve yaralarını sona erdirmek ve Emei Qigong’un insanlığı güneş gibi parlar hale getirmesini sağlamak için” halka açık bir şekilde eğitim vermesi konusunda yönlendirdi.

1985’in ilkbaharında Fu Wei Zhong Emei Qigong şifa yöntemlerini Çin genelinde öğretmeye başladı. Böylece Qigong’un Çin tıp teorisi ve sağlık hizmetleri uygulamasındaki ulusal rolünü yeniden canlandırmaya başladı. 1989 yılında, Emei Qigong yöntemlerini hızlı modern toplumlarda yaşayan insanlar için daha kolay erişilebilir hale getirerek geliştirmek için üç sene boyunca inzivaya çekilerek meditasyon yaptı. Bu uzun inziva sırasında, nesiller boyu bilinmeyen bir dilde saklı olan kutsal Emei Qigong bilgi ve becerilerini çözmek için gerekli olan qigong haline ulaşmayı başardı. Fu Wei Zhong bu bilgiyi deşifre etti ve şu anda bu bilgi ve becerileri konferanslar, seminerler ve bu kitap da dahil olmak üzere yazılarında öğretmektedir.

Grandmaster Fu’ya göre, sadece binlerce becerikli Emei Qigong uygulayıcısı eğiterek milyonlarca insanın sağlığını düzeltmek ve korumak mümkün olabilir. Grandmaster, bireysel olarak binlerce insanı tedavi etti, iyileştirdi ve onlara yardımcı oldu. Bu insanlar arasında zengin ve ünlüler de vardı, kimsesizler ve iyileştirilemez olarak düşünülenler de. Çin’in eski başbakanı Deng Xiao Ping de Grandmaster Fu’nun yardımcı oldukları arasındadır. Grandmaster Fu, kendisine şifa için gelen birçok insanı Emei Qigong geliştirme, tıbbi qigong ve geleneksel Çin bitkisel tıp yöntemlerini kullanarak başarılı bir biçimde iyileştirmiştir. Grandmaster Fu 36 yaşına geldiğinde, qigong ve Geleneksel Çin Tıbbı’nın en önde gelen ismi olarak tanınıyordu. Çinliler kendisine “Emei Sihirbazı” ve “Çin’in Tıp Budası” gibi unvanlar vermişler ve onu “Modern Tıbbi Qigong’un Babası” olarak kabul etmişlerdir.

Fu Wei Zhong, Uluslararası Tıbbi Qigong Akademisi ve Emei Linji Uluslararası Qigong Tıp Araştırma Enstitüsü’nün hayat boyu başkanlığını da yürütmektedir. Ayrıca elliden fazla hastane, tıp fakültesi, qigong klinikleri ve Çin’deki qigong kuruluşlarından fahri pozisyonlar ve unvanlar taşımaktadır.

96Fu Wei Zhong bilgili bir alimdir. Çince ve diğer dillerde binlerce kitap okumuştur ve Doğu’yla Batı’nın farklı okullarının tıbbi, felsefi ve teolojik teorileri hakkında oldukça ustadır. Çalışırken aldığı dikkatli notlar ve yazdığı düşünceleri üç milyon kelimeden fazladır. Bugüne kadar altı kitabı ve Çin’de yirmiden fazla bilimsel tezi yayımlanmıştır.

Fu Wei Zhong 1995’te ABD’ye göç etti. Grandmaster’ın amacı Emei Qigong’un şifa verici yöntemlerini yaymak ve böylelikle bu yöntemlerin günümüz Batı tıp yöntemleriyle kaynaşmasını sağlamaktı. Amacı günümüz dünyasındaki acıların çoğunu dindirmektir. Emei Qigong’un bilgi ve yeteneklerini Batı dünyasına iletmeye kararlıdır.

Grandmaster Fu ABD’ye gelişinden itibaren otuzdan fazla şehirde konferans ve seminerler yapmıştır. San Francisko Üniversitesi ve San Dieoga’daki Kaliforniya Üniversitesi’nde qigong üzerine seminerler vermek üzere davet edilmiş ve San Francisko’daki Geleneksel Çin Tıbbı Amerikan Koleji’nde ziyaretçi profesör olarak bulunmuş ve burada teşhis ve tedavide qi yayımı konusunda Emei yöntembilimi üzerine dersler vermiştir. 1996 yılında, Kaliforniya’daki Atlantik Tümör Hastanesi’nde kanser hücrelerine qi yayımını içeren bir deneye katılmıştır. Alınan olumlu sonuçlar deneyin daha geniş ölçeklerde ele alınmasını sağlamıştır. Deneyin umut verici sonuçları 2001 yılında Maneviyat ve Sağlık dergisinde yayımlanmıştır.

Fu Wei Zhong qigong ve diğer holistik yaklaşımların beyin tümörünü uzaktan tedavi kabiliyetlerini test etmek için Kaliforniya Pasifik Tıp Merkezi Tamamlayıcı Tıp Araştırma Enstitüsü tarafındanyürütülen bir deneyde de yer almıştır. Discovery Channel Grandmaster Fu’yu Tıp Merkezi’nde görüntülemiş ve belgeseli Kanada’da “Daily Planet” programında yayınlamıştır.

Şu anda Emei Qigong’un ABD’de binlerce, dünya genelinde ise 2.000.000 takipçisi bulunmaktadır. Dünyanın şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu şey insanlara sağlık, zindelik ve gerçek şefkat getirecek Emei Qigong gibi kalp merkezli bir sistemdir.

İlk eğitmen eğitimini 2006 yılında düzenleyen Grandmaster Fu, aynı sene Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştirmiştir. Amrika’da 6 seviyelik eğitimi tamamlayan öğrencilerinden yetiştirdiği eğitmenler grubu kendisi ile birlikte eğitimlere devam etmektedir. Aynı şekilde, Türkiye’de de ilk “Seviye I Eğitmenleri”ni yetiştirmiştir.

Grandmaster Fu, 2011 yılında bir sonraki soy sahibi olacak keşişin eğitimini tamamlamıştır. Bugünkü zamanının büyük çoğunluğunu Çin’deki öğrencilerini yetişirmekle geçirmekte, eğitimler için yıl içinde düzenli olarak Amerika, Türkiye ve Singapur’u ziyaret etmektedir.

GM Fu