emei mountain drawingDağın en yüksek noktasında bulunan “Altın Zirve Manastırı” Emei Qigong’u koruyan keşişlerin evi olmuştur. Grandmaster Bai Yun öldükten sonra, aydınlanmış keşişlerden oluşan ve kendilerine soy sahibi unvanı verilmiş halefler 800 yıl boyunca kesintisi bir şekilde Emei Qigong’u yönettiler ve öğretinin kutsal bilgi ve uygulamalarının gizliliğini korudular.

Ancak, 20. Yüzyılın ortalarında, 11. Soy Sahibi Grandmaster Yong Yan soy sahibi protokolünü değiştirecek bir vizyon gördü. Vizyon, büyük manastırın yıkımını ve Emei dağının yağmalanacağını gösteriyordu. Bu nedenle, Grandmaster Yong Yan, soy sahibi unvanının bundan sonra bir keşiş ile seçilecek keşiş olmayan bir kişi arasında dönüşümlü olarak devam ettirilmesini söyledi. Keşiş olamayan soy sahibi Emei Qigong’un bilgilerinin halka açılması ile görevli olacak, keşiş olan soy sahibi ise bilgilerin gelecek nesiller için saf ve bozulmamış halde korunmasını sağlayacaktı.