emei-jindingEmei Qigong, batılı öğrenciler için 6 seviye seminer sunmaktadır:

Seviye 1 “Şifa Sanatları”
Seviye 2 “Yaşamın İlerleyen Programını Değiştirmek”
Seviye 3 “Doğu Psikolojisi: Chan ve Yi Jing Kalp Enerjisi Belirleyici Şifa Metodu”
Seviye 4 “Seviye 1 Eğitmen Eğitimi”
Seviye 5 “ Seviye 2 Eğitmen Eğitimi”
Seviye 6 “Seviye 3 Eğitmen Eğitimi”

Seminerlerin içeriği, Emei Qigong 13. Soy Sahibi Grandmaster Fu Wei Zhong tarafından Emei Qigong’a ait 800 yıllık kadim bilgiler kaynak alınarak hazırlanmıştır.

“Şifa Sanatları”, Seviye I temel semineridir. Kendi içinde bütünsel olan bu eğitim tek başına alındığında yeterli olmakla birlikte arzu eden öğrenciler için diğer seminer seviyelerinin başlangıcını oluşturur.

“Yaşamın İlerleyen Programını Değiştirmek”, Seviye II kendini geliştirme semineridir. Kişinin ihtiyacı olan dengeleyen elementini nasıl bulacağını, özel bir çalışma ile bu eksik elementin enerjisinin bedende nasıl tamamlanacağını ve kader olarak nitelendirilen yaşam programının nasıl değiştirileceğini öğretir.

“Doğu Psikolojisi: Chan ve Yi Jing Kalp Enerjisi Belirleyici Şifa Metodu”, Seviye III özellikle şifa alanında çalışan öğrenciler için benzersiz bir metodoloji sunan bir seminerdir. Hastalıkların ve yaşamsal problemlerin köken sebeplerini bulmayı ve bakiye enerji bilgsinin nasıl temzileneceğini öğretir.

Seviye IV, Seviye V, Seviye VI seminerleri Emei Qigong eğitmeni olmak isteyenler içindir.

Bu seminerlerin yanı sıra, öğrencilerin çalışmalarını tamamlamak amacıyla “Egzersiz Terapisi” , “Bigu & Gıda Terapisi” ve “Çin Astrolojisi” gibi yan seminerler düzenlenmektedir.

Emei Qigong bir aydınlanma okuludur. Kadim bilgileri Emei Qigong 13. Soy Sahibi Grandmaster Fu Wei Zhong tarafından batılı öğrenciler için anlaşılır ve kolay ulaşılır hale getirilmiştir. Öğrencilerin kendini geliştirme, yaşamı anlama ve şifa alma/verme ihtiyaçları ve talepleri üzerinden farkındalık kazanmalarına yardımcı olur. Bilgiyi getiren öğretmene duyulan saygı ve sevgi, bağımlılık ve takipçilik olmadan kişinin yolda ilerlemesini sağlar.

Emei Qigong’a göre herkes aydınlanmaya kavuşabilir.

“Kalp geliştirme, fiziksel uygulama ve erdem oluşturmayı içeren büyük yöntem ile zaman içinde edinilen ve enerji bilimine dayanan bilgi ve uygulama, ani veya aşamalı bir uyanış getirir. Böylece evrenin gerçeğini fark etmenizi ve aydınlanmaya ulaşmanızı sağlar.”

Yaşam herkese bir fırsat sunar. Önemli olan bu fırsatı görebilmek ve çaba göstermektir. Grandmaster Fu Wei Zhong’un sözleriyle:

“Emei Qigong’un yaşama bakışı olumlu ve ileriye dönüktür. İnsan geçmişte yaptığı hataları kabul etme cesaretini göstermelidir ve sonuçları metanetle karşılamalıdır, aynı zamanda fırsatlardan yararlanmalı ve kendi karakterini ve ahlaki dürüstlük ve bütünlüğünü geliştirmelidir. Mutlu, sağlıklı ve iyi bir gelecek için kişi çabalamalı, enerjik bir şekilde çalışmalı, asla hayal kırıklığına uğramamalı ve ümidini kaybetmemelidir.”