seviye IRuh, zihin ve beden dengelenmesini nasıl sağlayacağınızı öğretmeyi hedefleyen Seviye I “Şifa Sanatları” semineri hem enerji çalışmalarına dair bilgi sahibi olanlara hem de bu konuda daha önce hiç çalışma yapmamışlara hitap eden bir yapıdadır. Öğrenilenler kendi sağlığınız için olduğu kadar başkalarına şifa vermek için de kullanabileceğiniz bir bilgi seviyesindedir.

Seminer medikal bilgi ile birlikte Budizm, Taoizm ve her şeyin gerçek doğasını anlamayı kapsar. Taoizm’in dinamik-sanatlar eğitiminin getireceği avantajları Budizm’in derin meditasyonu ile birleştirir ve geleneksel Çin Tıbbı ile bağlantı kurar. Öğrenciler adım adım ve gittikçe gelişen bir sistemle öğrenirler. “Healing Arts of Emei Qigong” Emei Qigong “Şifa Sanatları” kitabı, Emei Qigong’un öğrettiği tüm temel ve becerileri içeren genel bir bakış sunar. Sistem bir sıra içinde, “ne yapmalı”, “nasıl yapmalı” soruları üzerine tüm tahmini ve rastgele çözümleri elemine edecek şekilde çalışır.

Seviye I seminerinin temel taşı olan Wuji Gong Form kendi qi’nizi ya da enerjinizi nasıl hissedeceğinizi gösteren bir çalışmadır. Sabit bir formu olmayan Wuji Gong sizin doğum öncesi enerji ile çalışmanızı sağlar. Bu, enerjinin sizi yönlendirmesidir.

Öğrenciler, Wuji Gong’un yanı sıra tüm temel bilgileri alarak, farklı şifa teknikleri ile çalışırlar. Emei Qigong Kutsal Şifa Sesleri ve Evrensel Mantra’yı hem kendileri hem de başkaları için kullanmayı, qi şifası ile kendilerine ve başkalarına şifa vermeyi, qi enerjisini iletmeyi, güçlendirilmiş objeleri, hasta enerjinin transferi ve hastalığın temizlenmesini, duygusal dengesizlikleri, acı çekmeyi sonlandırmayı ve mutluluğu sürdürmeyi öğrenirler. Uygulamalar hareket, görselleştirme, duyuları geliştirme, meditasyon, şifa sesleri ve hareket eden enerjiyi içerir.

Devam etmek isteyenler için Emei Qigong sisteminin 6 seviye semineri mevcut. Her bir seminer yoğun bir teori ve uygulamalı çalışmalar içerir. Her şey tüm detayı ile öğretilir, böylece öğrencilerin “neden” ve “nasıl” sorularının yanıtlarını bulması sağlanır. Bu yolu yürümeyi seçenler, beslenme, enerji şifası, bitkiler, akupunktur, egzersiz, felsefe, bilinçlilik ve ruhsal farkındalığa dair pek çok bilgiyi edinmiş olurlar.

Seminer Süresi: 3 gün

Seminer Akışı

I
 • Qigong nedir?
 • Emei Qigong tarihçe bilgileri
 • Wuji Gong formun öğrenilmesi:
  1. bölüm “gök enerjisi”
  2. bölüm “yer enerjisi”
  3. bölüm “insanlık enerjisi”
  4. bölüm “wuji hâli”
 • Wuji Gong çalışması
 • Qi enerjisini hissetme teknikleri
 • Emei Qigong bakış açısından insanların hastalıkları
 • Qigong çalışması hangi zamanlarda / hangi mekanlarda yapılmalı
II
 • Wuji Gong çalışması
 • Qi hisleri
 • Her şeyin içindeki qi bilgisi
 • Emei Qigong bakış açısıyla evren
 • Kişisel şifa için güçlendirilmiş objelerin kullanılması
 • Emei Qigong kutsal şifa sesleri
 • Şifa sesleri çalışması
 • İnsan bedeni yaşam enerji alanı
III
 • Wuji Gong çalışması
 • Qi hisleri
 • Dini olmayan bir karma görüşü
 • Hastalıkları transfer etme ve temizleme metodu
 • Şifa sesleri çalışması
 • Hastalıklı enerjinin transfer edilmesi ve temizlenmesi metodunun çalışılması
 • Evrensel Mantra ile qi şifası
 • Başkalarını iyileştirme için güçlendirilmiş objeler
 • Grup çalışmaları

Seminer programı içeriği genel başlıkları vermektedir, akışta değişiklikler olabilir.