İnsan bedeninin hayati organları daima kendi frekanslarını veya seslerini çıkarırlar. Kalbin sesi tıpkı yanan bir ateş; akciğerlerin sesi metale vuran bir başka metal; karaciğerin sesi ağaca vuran bir başka ağaç; dalağın sesi taşa vuran bir başka taş; ve böbreklerin sesi ise akan bir nehir sesi gibidir. Eğer hayati organların seslerini kaydedebilseydik, yaşamın güzel müziğinin sesi gibi olurdu. Bunlar, insan bedeninin evreni içindeki doğal sesler ve ritimlerdir.

İnsan bedeni sağlıklı olduğunda, hayati organların gür, tınlayan, derin ve yankılanan sesleri uyum içinde, düzenli bir kalıpta ve tutarlı bir ritimdedir. Ancak kişinin fizyolojik veya psikolojik durumu değiştiğinde, bu uyum da değişir. Bu sesler bir konser gibidir: Eğer enstrümanlardan bir kısmı akortsuz ise orjinaldeki uyumlu müzik, frekans, müzikalite ve tını değişiminin sıkıntısını yaşar.

Emei Kutsal Şifa Sesleri Emei Qigong soy sahipleri tarafından nesilden nesile aktarılan bin yıllık bir mirastır.

Emei Kutsal Şifa Sesleri ile Çalışma Yapmanın Etkileri

1- Farklı sesler direkt olarak ilgili oldukları hayati organlara gider ve bu organları titreştirir.

2- Bu sesler ilgili organa doğrudan masaj yapacak enerjilerini salmak için yin ve yang notalarını kullanır. İç masaj da denilen bu masaj, doğrum öncesi enerjinin ve nefes almanın birleştirci enerjisinin masajıdır. Birisi hasta ya da sağlıklı olduğu zaman bir diğer kişi onun yumuşak dokularına, eklemlerine, meridyenlerine ve akupunktur noktalarına masaj yapabilir, ancak iç organlarına kim masaj yapabilir? Sadece içsel masaj bunu gerçekleştirebilir.

3- Titreşim ve şifa sesleri tarafından gerçekleştirilen masaj sayesinde bir iç hastalıktan kaynaklanan acı, şişkinlik, gerginlik, kaygı, endişe ve birçok dış belirti rahatlatılabilir veya iyileştirilebilir.

4- Şifa sesleri uygulaması nefes alma egzersizleriyle birleştirilmek zorunda olduğundan, sesler iyileştirici bir etkiye sahip olmanın yanı sıra aynı zamanda derin nefes alma egzersizlerinin faydasını da sunar.

5- Şifa sesleri, hayati organların dengesiz enerji alanlarını düzeltmek ve dengeli hale gelmelerini tetiklemek için nefes almayla birleştirilir.

6- “Yin-Yang Büyük Teorisi”ne göre karaciğer enerjisinin saf özü yükselen; kalbin enerjisi yükselen ve dağılan; dalağın enerjisi yükselme ve alçalmayı içeren birleştirici; akciğerin enerjisi sınırlandıran ve açılan; böbreğin enerjisi ise düşen ve toplayandır. Emei Kutsal Şifa Sesleri, ilgili hayati organın enerjik ve işlevsel aktivitelerini geliştirir.

7- Hastalandığınızda sadece bir hayati organın enerjisinin dengesizleştiğini zannetmeyin. Genellikle tüm bedenin enerji bozukluğu bir organın dengesini kaybetmesine neden olabilir. Bir iç organın dengesini kaybetmesi ve ardından bu sorunu devretmesi, böylece tüm diğer organları etkileyerek onların enerjilerinin dengesini kaybetmesine neden olması sıklıkla görülür