Emei Qigong’un kendini geliştirme uygulamaları, sağlık ve yaşamsal enerjiyi koruma teknikleri ve şifa sanatları geniş kapsamlı bir sistemden gelir. Eğitim sisteminin önceliği insanlara kendilerini geliştirmek için nasıl çalışmalar yapabileceklerini öğretmek ve bireyin zihin hâlini yükseltmektir. İkincil olarak, insanlara kendilerini geliştirerek kazanacakları bazı yetenekleri kullanarak, kendilerine ve diğerlerine nasıl şifa verebileceklerini öğretmektir. Böylece, hem fiziksel hem de zihinsel iyilik hâlini elde etmelerini sağlanır.

Kişi ancak hem fiziksel hem de zihinsel sağlık elde ettiğinde tam anlamıyla bir huzur ve iyi olma hâlinin zevkini sürdürebilir. Bu nedenle, eğitim sisteminin odağı kişinin sağlığına tam ve bütünsel bir yaklaşımdır.

Emei Qigong öğretileri geleneksel Çin kültürü ile beslenerek filiz vermiştir ve kendi başına ayakta duracak kadar güçlü bir ağaç olacak şekilde büyümüştür. Teknikler geleneksel Çin kültüründen gelmelerine rağmen tüm dünyada uygulanabilirler.

Emei Qigong öğretilerini kullanmak insanların ruhsal huzurlarını artırmalarına yardım eder, böylece hem sağlık hem de zihinsel deneyimler açısından daha iyi bir yaşam sürdürürler. Dolayısıyla da, hem fiziksel hem de psikolojik olarak göreceli bir uyumlu denge hâlinde olurlar. Bununla birlikte, aynı metodları kullanarak başkalarına da yardım ederler.

Emei Qigong eğitim süreci yoğun bir teori ve uygulamalı çalışmalar içeren 6 gelişim seviyesinden oluşur. Her şey tüm detayı ile öğretilir, böylece öğrencilerin “neden” ve “nasıl” sorularının yanıtlarını bulması sağlanır.