chanGrandmaster Fu Wei Zhong’un mesajı:

 “Bu seminer sıradan bir seminer sınıfının metodunu takip etmez, belirli bir seminer malzemesini aktarmak üzerine değil, temel noktaların öğretimi üzerine odaklanır. Ustalık kazanmak için öncelikle tüm kuralları hatırlamanız gerekir, sonra “Seminerin Ana İçeriği ve Prosedürü” bölümünde bahsedilen 2, 3 ve 4 bölümlerini hatırlamanız gerekir, bu sayede herhangi bir kitap olmaksızın bilgileri kullanabilir hale geleceksiniz.

İçerik listesinin uzunluğu sizi ürkütmesin. Bu sadece bütünsel bir sistemin tanıtımı, takip ettikçe konulara hakim olacaksınız. Ben şahsi olarak, şifa verdiğim zaman bu metodu kullanıyorum. Bu dökümanda verilen uzun açıklamaların sebebi, seminere katılmadan önce mümkün olduğunca fazla bilgiye sahip olmanız.”

Grandmaster Fu Wei Zhong’un “Doğu Psikolojisi: Chan ve Yi Jing Kalp Enerjisi Belirleyici Şifa Metodu” üzerine önyazısı:

“Beş tip insan hastalığının hepsinin sebebi enerji ile bağlantılıdır. Tüm hastalıkların ve şikayetlerin gelişmesi Yaratılışın Gücü ile olan uyumsuzluktur.

Yaratılışın Gücü’nden daha önce Wuji Enerjisi olarak bahsedilmişti. Bu enerji her şeye ait tüm Doğum-Öncesi ve Doğum-Sonrası Enerji Bilgisi’ni içerir.

Tüm hastalıklar Enerji’den ortaya çıkar ve türer. Günlük yaşantımızın içerisinde, her şeyin Enerji Bilgisi üç hakimiyet alanından gelir; Gök, Yer ve İnsanlık.

Problemlerin sebepleri çeşitli ve tuhaf olsa da, Gök, Yer ve İnsanlık hakimiyet alanlarındaki beş tip insan hastalığının sınırları ötesine geçemezler. Başka bir deyişle, beş hastalığın köken sebebi, Gök, Yer ve İnsanlık alanlarına doğru geri izlenebilir.

Gök, Yer ve İnsanlık hakimiyet alanlarının koşulları ve sebeplerinin birbirleriyle olan etkileşimi beş tip insan hastalığının köken sebebidir:

 • İnsanlarda hastalığa sebep olan, Gök’ten gelen Enerji Bilgisi şunları kapsar: güneş, ay, yıldızlar, bulutlar, şimşek, gök gürlemesi, yağmur, kar, dolu, çiy, rüzgar, don, sis, gökkuşağı vb.
 • İnsanlarda hastalığa sebep olan, Yer’den gelen Enerji Bilgisi şunları kapsar: dağlar, okyanuslar, nehirler, göller, kaynaklar, göletler, bataklıklar, volkanik faaliyet sonrası alanlar, deprem sonrası alanlar, evler, odalar, ağaçlar, bitkiler ve çiçekler, bahçeler, toprak, kullandığımız gündelik şeyler, giydiğimiz ve taşıdığımız şeyler, iç dekorasyon, mobilyalar, müzik aletleri, yönler, hayvanlar, enerji varlıkları vb.
 • İnsanlarda hastalığa sebep olan, İnsanlık’tan gelen Enerji Bilgisi şunları kapsar: aile bireyleri, akrabalar, arkadaşlar, toplumdaki her çeşit insan, şimdiki yaşam deneyimleri, geçmiş yaşamların karması, hayaletler vb.

Yukarıda bahsedilen herhangi bir Enerji Bilgisi, insanlar, olaylar ve şeylerle birleştiğinde, kalpten yükselen yedi duygu ile etkileşime geçebilir. Bunun sonucunda ortaya çıkan enerji bilgisi, beş organın doğal enerji fonksiyonlarını takip eder (ref. Seviye II beş element tablosu) ve otomatik olarak çabucak bu bilgiyi bedenin belirli bir bölgesine nakleder. Bu sadece belirli bir anda bedeni etkilemekle kalmaz, aynı zamanda nakledildiği bölgede depolanır ve gelecekte de aynı etkileri üretmeye devam eder.

Hepinizin “kalp” kavramını hatırladığını umuyorum, bu bedendeki her hücreyi oluşturan uçdeğerde mikro-partiküller idi. Bu partüküller o kadar küçüktürler ki onları herhangi bir çağdaş insan dilince tanımlamak imkansızdır. Yine de bu mikro-partiküllerin her biri komple bir evrensel uzayın tezahürüdür ve “kalp” bütün bedeni etkiler çünkü her hücrenin içine yerleşmiştir.

Bu depolanmış Enerji Bilgisi’ne Bakiye Enerji Bilgisi olarak referans edilir. Bakiye Enerji Bilgisi herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde yedi duygu tarafından kışkırtılabilir, böylece sürekli bir şekilde hastalığın şiddetinin artmasına sebep olur. Zaman ve uzayda var olma, zaman ve uzaydan bağımsız olma karakteristiklerine sahiptir.

Bir insanın bedeninde ortaya çıkan semptomlar ve hissiyatlar, Bakiye Enerji Bilgisi’nin insan bedeni üzerindeki hareketinin sonuç etkileridir.

Chan ve Yi Jing Kalp Enerjisi Belirleyici Şifa Metodları seminerinin ana konusu, ya kişisel-algılama yoluyla ya da şifacının gelişmiş yetenekleri ile, Bakiye Enerji Bilgisi’ni araştırmak ve yerini bulmaktır.

 Bedenden Bakiye Enerji Bilgisi’ni gönderen bu benzersiz teknikte, “olaylar ve sebeplerin terse doğru idraki ve kavranışı ile şifa verme metodu” ve “Enerji Bilgisi ile Güçlendirilmiş Objeler yardımı ile kişinin bedeninden Bakiye Enerji Bilgisi’nin kökünden silinip atılması metodu” kullanılır.

Bu iki metod, psikolojik nedenli problemlerin ve Kalp Enerjisi ile Yaratılışın Gücü’nün arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan problemlerin köken sebeplerinin giderilmesindeki önemli şifa veren tedbirlerdir.”

Seminer Süresi: 7 gün

Seminer Akışı

I- Seviye II’deki Dört Sütun’a Dair Konuların Genel İrdelenmesi

Kişinin tüm yaşamı boyunca yaşayacağı fiziksel durumları analiz etmede Dört Sütun’un nasıl kullanılacağı ek bilgisi. Hangi organlar daha zayıf doğmuştur? Hangi organlar özel ilgi ve bakım isterler, gıda terapisi ile nasıl tamamlayıcı destek verilir?

II- Yaratılışın Gücü’nün Nasıl Farkına Varılır

1. Dengesiz enerji fonksiyonlarına neden olan Gök, Yer ve İnsanlık hakimiyet alanlarının sebep ve sonuçlarının etkileşimi. Bir başka deyişle, zaman, uzay ve zaman, uzay ötesinin, insan enerjisi, insanlar için geçerli olan fizyolojik ve psikolojik enerji ile etkileşiminden doğan dengesizlik, beş tip insan hastalığının köken sebebini oluşturur.
2. Wuji enerjisinin doğal ayarlama ve dengeleme karakteristikleri.
3. Wuji gücünün ayarlama ve dengelemesinin sonuçları.

III- Chan ve Yi Jing Kalp Enerjisi Belirleyici Şifa Metodu’nun Temel Kuralları

1. Kalp ve her şeyin etkileşimi. Hastalık kalpten doğar.
2. İnsan zihninin faaliyetleri ve yedi duygunun değişimi ve çalkalanması, sadece kaynaklandıkları kişi, olay ve şeylerin yön ve konumlarını sabitleme doğasına sahip değil aynı zamanda insan bedenindeki kan ve enerji dolaşımının da yön ve konumunu sabitleme doğasına sahiptirler.
3. İnsan zihninin faaliyetleri ve duygusal çalkalanmaların sonucu olarak ortaya çıkan sabitlenmiş yön ve yönlendirilmiş konumun etkileri ve yanı sıra insan enerji ve kan dolaşımının hızındaki değişimler, beden ve duyularda tekabül eden değişimlere sebep olurlar. Bunlar fiziksel ve patolojik tepkilerin nedenleridir.
4. Kalpten gelen yedi duygunun çalkalanması sonucunda enerji bilgisindeki ve kan dolaşımındaki değişimler bedende bakiye etkisine sahiptirler.
5. Duygusal çalkalanmaları takiben oluşan değiştirilmiş enerji ve kan, aynı zamanda hastalıkların daha da kötüleşmesini veya iyileşmesini de içeren, beden fonksiyonları mekanizmasında değişimlere sebep olur.
6. Chan ve Yi Jing Kalp Enerjisi Belirleyici Şifa Metodu’nu kullanarak Bakiye Bilgi’yi geri çevirmek, Bakiye Bilgi’yi silebilir ve problemlerin azalıp iyileşmesini sağlayabilir.

IV. Chan ve Yi Jing Kalp Enerjisi Belirleyici Şifa Metodu’nda Problemlerin Sebepleri Teorisi

1. Sabitlenmiş yön ve konumun doğası
2. Sabitlenmiş yönün etkileri
3. Bakiye içerik mülkiyetinin sınıflandırılması
4. Bakiye bilginin etkileri
5. Hastalık ve hastalığın başlangıç psikolojisi ile sonraki gelişiminin arasındaki ilişki

V- Chan ve Yi Jing Kalp Enerjisi Belirleyici Şifa Metodu’nda Hastalık Mekanizması Teorisi

1. Psikolojik değişimler ve semptom mekanizmasının dönüşümü
2. Tehlikesiz ve tehlikeli hastalıkların dönüşüm mekanizmaları

VI- Chan ve Yi Jing Kalp Enerjisi Belirleyici Şifa Metod’unda Duygusal Çalkantı ve Bedendeki Probleme Neden Olan Bakiye Enerji Bilgisi’nin Temelleri ve Özellikleri

 1. Psikolojik hastalıkların patojenitesinin sabitlenmiş yönleri kuralı üzerine geliştirilmiş doğal yetenekler ve objelerin gerçek formları ile imge yakalama
 2. Psikolojik hastalıkların patojenitesinin sabitlenmiş yönleri kuralı üzerine zaman ve uzay yolu ile imge yakalama
 3. Psikolojik hastalıkların patojenitesinin sabitlenmiş yönleri kuralı üzerine doğrudan ve doğrudan olmayan yöntemler aracılığı ile imge yakalama
 4. Psikolojik hastalıkların patojenitesinin sabitlenmiş yönleri kuralı üzerine holistik ve ayrı varlıklar vasıtası ile imge yakalama
 5. Psikolojik hastalıkların patojenitesinin sabitlenmiş yönleri kuralı üzerine ilişki ve zihin niyeti ile imge yakalama
 6. Psikolojik hastalıkların patojenitesinin sabitlenmiş yönleri kuralı üzerine kompleks olan ile imge yakalama
 7. Bütün bilgi aracılığı ile imge yakalamanın karşılaştırmalı sınıflandırmasının kuralı
 8. Bütün bilgi aracılığı ile imge yakalamanın karşılaştırmalı sınıflandırmasının kuralının özellikleri, popülerliği ve nesnelliği

VII- Wuji Gücü ve Dengeleme Teorisi

 1. Wuji gücü
 2. Dengeleme teorisi
 3. Wuji gücü ile dengelemenin karakteristikleri

VIII- Chan ve Yi Jing Kalp Enerjisi Belirleyici Şifa Metodu’nun Şifalandırma ve Ayarlama Teorisi

 1. Bakiye bilginin dönüşebilirliği
 2. Hastalıkları belirleyen üç etken
 3. Anahtar, doğru ve kesin bir şekilde aramak.
 4. Doğru, kesin ve açık düşünmek en önemlisi.
 5. Ayarlama ve tedavi süreci
 6. Kavrayış ve yansıtma

IX- Ayarlama ve Şifalandırma Metodu

 1. Kendi kendine şifa vermenin öğretimi
  • Hastalığın yazılması metodu
  • Yansıtma metodu
  • Affetme metodu
  • Unutma metodu
 2. Başkalarına şifa verme: İki dakikadan az bir süre içerisinde tıkanmış enerjiyi ortadan kaldır, böylece tüm fiziksel, zihinsel, duygual ve ruhsal acıyı o an ve orada hiçbir fiziksel dokunuş olmadan iyileştir veya serbest bırak.
  • Kişinin bedenindeki Bakiye Bilgi’yi gönderebilmek için Enerji Bilgisi ile Güçlendirilmiş Objeler’i kullanarak Belirleyici Şifalandırma Metodu
  • Enerji Bilgisi ile Güçlendirilmiş Objeler ile Şifalandırma Metodu (Seviye I)
  • Beş Mantra Gücü ile Şifalandırma Metodu (Seviye I)
  • Dört Sütun Şifalandırma Metodu

X- Enerji Bilgisi ve Enerji Bilgisi ile Hastalıkların Aranmasına dair Kavramlar

 1. Enerji bilgisi
 2. Enerji bilgisi deposu ve hafızasının arasındaki farklar
 3. Enerji bilgisi deposu ve bağışıklık
 4. İnsan kişiliği ve enerji bilgisi deposunun karakteristikleri arasındaki ilişki
 5. Hastalığı araştırmak ve konumlandırmak için enerji bilgisinin kullanımı

XI- Kişinin Kendisinde Hastalığı Bulabilmesi için Enerji Bilgisinin Kullanımı Metodu

 1. Düzenleme metodu
 2. İçsel vizyon metodu

XII- Sabitlenmiş Yön, Sabitlenmiş Konum ve Bedenin Tüm Bölümlerinde Depolanmış Enerji Bilgisinin Şifalandırılması ve Ayarlanması

 1. Baş
 2. Gözler
 3. Boyun omurları
 4. Omuzlar
 5. Kollar
 6. Göğüs
 7. Kaburgalar
 8. Sırt
 9. Bel ve kuyruksokumu
 10. Kalça
 11. Diz
 12. Bilek
 13. Ayak
 14. Kalp
 15. Akciğer
 16. Karaciğer
 17. Safra kesesi
 18. Mide
 19. Dalak
 20. Pankreas
 21. Böbrek
 22. Barsaklar
 23. Mesane
 24. Kadın üreme organları
 25. Diyabet
 26. Kanser ve iyicil tümör

Seminerin Ana İçeriği ve Prosedürü:

 1. Ana teoriyi anlamak
 2. Chan ve Yi Jing Kalp Enerjisi Belirleyici Şifa Metodu’nda bedendeki bakiye enerji bilgisi ve duygusal çalkantılara ait temel ve özel ilkeleri hatırlamak
 3. Şifalandırma ve ayarlama metodunu öğrenmek
 4. Seminer tamamlandığında, tüm öğrenciler bu bilgileri Seviye I ve Seviye II seminerlerinde öğrenilenlerle birleştirip büyük bir etkinlikle metodları halka açık bir şekilde kullanabiliyor olacaklar

Bu şifalandırma metodunun özellikleri:

 • Kelimeleri kullanmak
 • Belirleyici geliştirilmiş yetenekleri kullanmak
 • Mantra kullanmak
 • Enerji Bilgisi ile Güçlendirilmiş Objeleri kullanmak
 • Bedene dokunmadan elleri kullanmak