Geleneksel Çin Kültürü dünyanın en eski kültürlerinden biridir. 5000 yıl öncesine ait kayıtlı tarihe sahiptir. Bu kültürü oluşturan üç ana felsefe; Konfüçyüs düşünce sistemi, Budizm ve Taoizm’dir. Bu üç felsefenin kendi içlerinde önem noktaları vardır. Eski dönemlerde insanlar amaçlarına göre bu ekollerden birini takip ederlerdi.

– Konfüçyüs düşünce sistemi; özünde dünyevi yaşamda iyi ve yararlı bir insan olmayı ve bilgi ile kendini geliştirmeyi öğretiyordu.

– Taoizm; daha çok bireysel gelişim ile ilgilenir, Taoistler dağlarda münzevi bir hayat sürer, uzun yaşam ve ölümsüzlük çalışmaları yaparlardı.

– Budizm; Buddha’nın öğretisinden doğmuştur ve gerçek bilgelik sahibi olmayı amaçlar. Karma yani neden-sonuç felsefesini kapsadığı için Taoizm’den daha üstün bir felsefeye sahip denilebilirdi. Taoistlerin ölümsüzlük dedikleri aşamadan sonra Buddha hâline ulaşıncaya kadar geçilecek seviyelerden bahsederdi. Çoğu Taoist bir zaman sonra Budist olmuştur…

1227 yılında Sung Hanedanı zamanında Taoist bir keşiş Emei Dağı’na bir hac yolculuğu yaptı. Bu dağ onbin yıl öncesine dayanan bir yerleşim alanıydı, zaman içinde önce Taoist’lerin daha sonra Budist’lerin yerleştiği bir mekan olmuştu. Keşiş dağda yaşadığı aydınlanma sonucunda Bai Yun “Beyaz Bulut” adını aldı ve 3600’dan fazla teori, teknik ve metodu birleştirdiği bir öğreti oluşturdu. Öğretisi Çin kültüründen gelmekte ve Taoist, Budist uygulamaları birleştirmekteydi. Endemik bitkileri ve farklı yaşam türleri ile bir nevi “Şifa dağı” olan Emei Dağı’nda doğan bu öğreti şifa ve kendini geliştirme ağırlıklı, kendine ve başkalarına yardım etmek amaçlıydı….

800 yıllık bu kesintisiz kadim mirası bizlere Emei Qigong 13. Soy Sahibi Grandmaster Fu Wei Zhong aracılığıyla sunan Emei Qigong güvenilir bilgiler ve kolay uygulanabilir metodlarla kişisel gelişimimize katkıda bulunuyor. Biliyoruz ki bizler geliştikçe, ilişkilerimiz, yaşamımız, çevremiz ve yaşadığımız dünya gelişecek. Grandmaster Fu’nun sözleriyle: “Dünya büyük bir aile, hepimiz birbirimize yardım etmeliyiz.” Tüm çabamız bu birlik, paylaşım ve gelişim için…

emei mountain wuji gong

Emei Qigong 2019 yılı seminer programı dahilinde Emei Qigong Seviye I “Şifa Sanatları”, Emei Qigong Seviye II “Yaşamın İlerleyen Programını Değiştirmek” ve Emei Çin Astrolojisi I “Temel Seviye Bazi” seminerleri düzenlenecektir.

Tüm seminerlerin içerikleri, Grandmaster Fu Wei Zhong tarafından Emei Qigong’a ait 800 yıllık kadim bilgiler kaynak alınarak hazırlanmıştır.

24-26 MAYIS 2019 (3 gün)
EMEI QIGONG SEVİYE I “ŞİFA SANATLARI” SEMİNERİ

Eğitmen: Emei Qigong Türkiye Temsilcisi & Emei Qigong 14. Soy Seviye I ve II Lisanslı Eğitmeni Saba Melike Belkıs Doğar
Seminer Saatleri: 10:00-18:00
Grup Şifası: 26 Mayıs 2019, 18:00
Mekan: İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri, İstanbul
Erken Ödeme için son tarih: 01 Nisan
Son Kayıt Tarihi: 17 Mayıs

“Şifa Sanatları”, Emei Qigong’un temel semineridir, kendi içinde bütünsel olan bu seminer tek başına alındığında yeterli olmakla birlikte arzu eden öğrenciler için diğer seminer seviyelerinin başlangıcını oluşturur.

Seviye I seminerinin temel taşı olan Wuji Gong Form kendi qi’nizi ya da enerjinizi nasıl hissedeceğinizi gösteren bir çalışmadır. Sabit bir formu olmayan Wuji Gong sizin doğum öncesi enerji ile çalışmanızı sağlar. Bu, enerjinin sizi yönlendirmesidir.

Öğrenciler, Wuji Gong’un yanı sıra tüm temel bilgileri alarak, farklı şifa teknikleri ile çalışırlar. Emei Qigong Kutsal Şifa Sesleri ve Evrensel Mantra’yı hem kendileri hem de başkaları için kullanmayı, qi şifası ile kendilerine ve başkalarına şifa vermeyi, qi enerjisini iletmeyi, güçlendirilmiş objeleri, hasta enerjinin transferi ve hastalığın temizlenmesini ve yaşama dair bazı temel kavramları öğrenirler…

27-28 NİSAN 2019 (2 gün)
EMEI ÇİN ASTROLOJİSİ I “TEMEL SEVİYE BAZI” SEMİNERİ

Eğitmen: Emei Qigong Türkiye Temsilcisi & Emei Qigong 14. Soy Seviye I ve II Lisanslı Eğitmeni Saba Melike Belkıs Doğar
Seminer Saatleri: 10:00-18:00
Mekan: İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri, İstanbul
Erken Ödeme için son tarih: 20 Mart
Son Kayıt Tarihi: 19 Nisan

Çin Astrolojisi I “Temel Seviye Bazi”, beş element teorisine dair bilgileri içerir, Çin metafiziğinin temel ögelerinden biri olan bu bilgiler sadece astroloji ile ilgilenenler için değil genel anlamda herkes için kıymete değerdir.

Beş element teorisi, göksel gövdeler ve yersel dallar, dört sütun nedir incelendikten sonra dünyada sadece Emei Qigong öğretisinde yer alan ve Grandmaster Fu’nun telifinde olan dengeleyen elementin numerik hesaplanması öğretilir.

Daha önce Çin astrolojisi öğrenenler de bu kesin sonuç veren ve kolay hesaplama yöntemini eşsiz bulacaklardır…

25-28 TEMMUZ 2019 (4 gün)
EMEI QIGONG SEVİYE II “YAŞAMIN İLERLEYEN PROGRAMINI DEĞİŞTİRMEK” SEMİNERİ

Eğitmen: Emei Qigong Türkiye Temsilcisi & Emei Qigong 14. Soy Seviye I ve II Lisanslı Eğitmeni Saba Melike Belkıs Doğar
Seminer Saatleri: 10:00-18:00
Mekan: İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri, İstanbul

Erken Ödeme için son tarih: 01 Haziran
Son Kayıt Tarihi: 18 Temmuz

Emei Qigong öğretisinin temeli “Büyük Metod” iki yoldan oluşur. Birincisi kalbi geliştirmek. İkincisi ise beş elementin enerjisini dengelemek.

Seviye I semineri, yüksek seviye Emei Qigong seminerlerinin temel taşıdır. Kalbin nasıl geliştirileceğinden, kendine ve başkalarına nasıl yardım edileceğinden bahseder. Emei Qigong seminerlerine devam edilmese bile kendi başına faydalı, rahatlıkla kişisel olarak ve yakın tanıdıklar için kullanılabilecek bir bilgiyi içerir.

Seviye II semineri olan “Yaşamın İlerleyen Programını Değiştirmek” üç program alanı içerir:

Öğrenciler, birinci programda, Dört Sütun ve Beş Element teorisinin temel özellikleriyle tanıştırılır ve bu bilgiye dayanarak kendileri ve başkaları için dengeleyici ve destekleyici elementleri nasıl hesaplayacaklarını öğrenirler. Ayrıca yaşamlarını her yönden geliştirecek dengeleyici elementin enerjisini kazanmalarını sağlayacak bir geliştirme yöntemi öğrenirler.

İkinci programda gök kapısını açan ve yer kapısını kapatan bir güçlendirme alırlar. Bu kişinin iyi kalplilik temelini kuvvetlendirir, aydınlanmanın tohumlarını atar, yaşam gücünü canlandırır, negatif karmayı bastırır, gelişimini yükseltir ve gizli yetenekleri tetikler.

Üçüncü programdaysa, uzaktan ve yüz yüze meta-akupunktur şifasının nasıl yapılacağını öğrenirler. Bu şifa yöntemi bir Emei Qigong şifacısı için temel araçlardan biridir ve nasıl yapılacağını öğrenmek kabiliyetlerini artırır.

Seviye II seminerindeki bilgiler Emei kutsal öğretilerinden gelmektedir. Bu öğretiler 800 yıla yakın bir süre Emei Qigong topluluğu içinde sır olarak korunmuştur. Emei Qigong 13. Soy Sahibi Grandmaster Fu sadece son zamanlarda bu bilgilerin bazı kısımlarını Batı’daki öğrencilere öğretmektedir. Umarız herkes bu denk düşen ve nadir yakalanan fırsattan faydalanabilir…

.

Öğrenciler Emei Qigong seminerlerine Seviye I veya Seviye II ile başlayabilirler. Seviye I ve II eğitimleri bağımsız olarak alınabilir.

Seminerlere katılımı kolaylaştırma amaçlı indirim paketleri mevcuttur:

  • Erken ödeme indirimi kişi başı %20,
  • 2-4 kişilik gruplar için arkadaş/grup indirimi kişi başı %10,
  • Seminere ikinci kez katılan öğrenciler için katılım bedeli %50 indirimlidir.
  • Ayrıca iki seminere beraber katılan öğrencilere %5 ek indirim uygulanmaktadır.

İlgilenenlerin bilgi ve kayıt için emeiqigongtr@gmail.com adresine mail gönderebilirler.

Sevgilerimle,

Saba Melike Belkıs Doğar
Emei Qigong Türkiye Temsilcisi & Emei Qigong 14. Soy Seviye I ve II Lisanslı Eğitmeni

https://www.facebook.com/EmeiQigongTurkiye/
https://www.facebook.com/SifaSanatlari/