Emei Qigong Türkiye

Emei Qigong Türkiye

Monthly Archives: Haziran 2014

//Haziran
­

Haziran 2014

Ağır Metal Detoksu

By |Haziran 20th, 2014|İnsan ve Yaşam|

Yaşamın İlerleyen Programı ve “Sebep ve Sonuçlar”

By |Haziran 18th, 2014|Eğitimler|

"Kişinin geleceği bilinmeyendir -ya da, bazı şeyler bilinse bile, yaşamdaki değişimler bir fırsatı yakalamak için en uygun zamanın ne zaman olduğunu anlamayı zorlaştırabilir. İyi ya da kötü, gelecek ise şimdiye ait niyetler, davranışar ve alışkanlık halindeki tepkilerle belirlenir. Bu nedenle, geleceği ellerimizin arasında tutuyoruz diyebiliriz. Sizin zengin ya da fakir olacağınızı belirleyen hiç bir kader [...]

Yaşamın İlerleyen Programı Nedir?

By |Haziran 16th, 2014|Eğitimler|

"Yaşamın ilerleyen programı kendi içinde bütün bir kavramdır. Bu tek kavram yaşam ve ilerlemenin birleşik bir ürünüdür: bu iki veçhe programı oluşturur. Burada bahsedilen yaşam, yaşamın kalitesini kasteder. İlerleme yaşamdaki tüm hareket ve değişimleri içerir; günlük yaşamda, ilerlemenin miktarı vardır. Bereketten perişanlığa, farklı dereceler arasında gidiş gelişler olur, iyi kötü ile yer değiştirir, yukarı aşağıya [...]

Yaşamın İlerleyen Programının Değiştirilebileceğine Dair Temel İnanç

By |Haziran 14th, 2014|Eğitimler|

"Yaşamın ilerleyen programının açığa çıkarılması yaşamın ilerleyen hareketinin üzerine çalışmakla olur. Yaşamın kalitesi, önceki yaşamın doğum-öncesi vaziyeti; bebeğin rahime düşmesi esnasındaki üç uyum ve üç uyumsuzluk; embriyonik dönemde anne karnında anneden geçen bilgilerin ve dışarıdan gelen bilgilerin etkileri; doğum zamanı; şimdiki yaşamdaki geliştirmelerin etkisi ile belirlenir. Bütün bunlar, Şifa Sanatları kitabında detaylı olarak açıklanmıştır. Bu [...]

Yaşamın İlerleyen Programına Dair Kararsızlık veya Yarı-İnanç

By |Haziran 13th, 2014|Eğitimler|

"Yaşamın ilerleyen programı hakkında kararsız olanlar, farklı "-izm"ler arasında gidip gelerek, bazen varlığına inanırlar, diğer zamanlarda ise inanmazlar. Bazen kaderciliğe girerler, insanların kaderinin Tanrı tarafından önceden berlilenmiş olduğuna ve değiştirilemeyeceğine inanırlar. Bazen de, ateizm ön plana çıkar, Tanrı'ya inancın şu anda insanlar tarafından açıklanamayan kaçınılmaz bir doğal fenomene ait korkudan kaynaklandığını iddia ederler. Veya bir [...]

Karşı Gelme Eğilimi Öznel Yeteneğe Çok Fazla İnanç Yükler

By |Haziran 12th, 2014|Eğitimler|

"Eğer kadercilik bir uç noktaysa, yaşamın ilerleyen programına dair olumsuz bir tutum da diğer uç noktadır. Çoğu kişi bu kökten olumsuz tutumu savunurlar ve insan yaşamında önceden ayarlanmış bir program kavramını tamamen reddederler. Bu insanlar yaşamın ilerleyen bir programı olduğu inancını sürekli olarak inkar eder ya da bu fikre saldırırlar. Bu bireylere göre, kadercilik ve [...]

Kadercilikte Sorun Mu Var?

By |Haziran 11th, 2014|Eğitimler|

"Kaderciler insan hayatının seyrinin gökler veya Tanrı tarafından önceden düzenlendiğine inanırlar. Herşey kader tarafından önceden belirlenmiştir -olması ya da olmaması alın yazısıdır. Buna bağlı olarak, kaderciler çok çalışmanın boş olduğunu kabul ederler. Çok çalışmak zihnin ve çabanın boşa harcanmasıdır; herşey önceden belirlendiği için, kişinin tek yapması gereken göklerin isteklerine boyun eğmektir. Çoğu insan bu fikre [...]

Yaşamın İlerleyen Programı

By |Haziran 10th, 2014|Eğitimler|

  "Kader" insanların sıkça kullandığı bir kelime. Ancak birisine "kader" ne demektir diye sorsanız, çoğu kişi duraksar ve hızlı bir yanıt veremez. İnsanlar bir kere üzerinde düşünmek için fırsat elde ettiklerindeyse, yanıtları çeşitli olacaktır. Bu soruyu yanıtlarken, aslında, kişi yaşamın ilerleyen programına dair kendi yaklaşımını ortaya koyar. Çeşitli yanıtları incelediğimizde, yaşamın ilerleyen programına dair farklı [...]

Emei Qigong Gıda Terapisi

By |Haziran 8th, 2014|Eğitimler|

"Yediğimiz şeyler konusunda, herkese uyabilecek katı bir formül yoktur. Gıda terapisindeki ilk kural budur. Başkaları tarafından geliştirilmiş olan katı beslenme formüllerine asla uzun süre bağlı kalmayın, iki beden aynı olamayacağı gibi her bedenin durumu da sürekli değişkendir. Eğer kitlelere hitap eden reklamlar ve makalelerde teşvik edildiği gibi beslenmenizde ciddi değişiklikler yapmayı düşünüyorsanız bunu aklınızda tutmanız [...]