İnsan Bedeni Enerji Sistemi

By |Kasım 3rd, 2015|Emei Qigong|

"İnsan bedeninde çalışan iki sistem mevcuttur. Bunlardan biri açık sistem, diğeriyse kapalı sistemdir. Açık sistemin işlevleri öncelikle evren ile insan bedeni arasındaki doğal enerji alışverişini kontrol etmek, ayrıca negatif enerjiyi insan bedeninden atmaktır. Kapalı sistemin işlevleriyse pozitif enerjinin bedenden çıkmasını engellemek ve bedeni dışarıdan gelebilecek negatif enerjilere karşı daha dirençli kılmak için kuvvetlendirmektir. Açık sistem, kapalı sistemi yönlendirir ve kontrol eder. Sağlıklı [...]