Emei Qigong Türkiye

Emei Qigong Türkiye

Monthly Archives: Şubat 2019

­

Şubat 2019

Enerjinin Getirdikleri

By |Şubat 9th, 2019|İnsan ve Yaşam|

"Çin takvimi zamanı ve getirdiği enerjiyi takip etmek için Gök ve Yer enerjilerininin anlamlarını kullanır. Zamanın içindeki her an, Gök ve Yer’in birleşiminin bir dışavurumudur. Eğer uyum varsa kolaylık sunar, eğer uyum yoksa zorluk getirir. Mevsimlerin dönüşümü enerji dönüşümlerinin havadaki etkisini gösterir. Bahar ile uyanış ve yeniden doğuş, gelişim başlar. Yaz olgunlaşmayı getirir. Sonbahar kapanmayı [...]

Enerjinin Dönüşümü

By |Şubat 9th, 2019|Genel|

"Çin Kozmolojisi’nde enerjinin tanımı Wuji ile başlar. Wuji sınırı olmayan demektir, potansiyeldir. Wuji’yi Taiji takip eder, büyük sınır demektir. Büyük Patlama ile enerji Wuji halinden Taiji haline, yani saf potansiyel doğum öncesinden doğum sonrası hale geçiş yapar... Taiji dairesel bir hareketle büyük sınırı çizer. Rakamsal olarak 1’e karşılık gelir. Tıpkı elif harfi gibi noktadan başlar [...]

Zamanın Sembolleri

By |Şubat 9th, 2019|İnsan ve Yaşam|

"Çin Astrolojisi, 4 Sütun ya da BaZi ismi ile adlandırılır. Dört Sütun'da sekiz hane mevcuttur. Her bir hanenin ayrı anlamı vardır. Bir kişinin Çin burcu yersel dallar denilen sırada 4 hayvan sembolü içerir. Her bir hayvan bir enerji çeşidini temsil eder. Aynı şekilde göksel sütunlar denilen sırada da 4 element enerjisi tanımlanır. Yorum için her [...]

Hastalık Nedir?

By |Şubat 8th, 2019|İnsan ve Yaşam|

“Yaşamı boyunca, bir kişinin hasta olmaktan tamamen kaçması mümkün değildir. Rahatsızlıklar ve hastalıklar insanlara eşlik eder. Hiçbir teori, teknoloji veya özel yetenek hastalıkların olmasını tamamen engelleyemez. Çünkü, hastalık evrensel enerji alanındaki neden-sonuç kanununun bir sonucudur.   Hastalık evrensel olsa da, bazıları genellikle sağlıklıyken bazıları da sağlık sorunları yaşamaya eğilimlidir. İnsanları genel sağlık durumlarına göre sınıflandırabiliriz: Normalde [...]