insan

“Yaşamı boyunca, bir kişinin hasta olmaktan tamamen kaçması mümkün değildir. Rahatsızlıklar ve hastalıklar insanlara eşlik eder. Hiçbir teori, teknoloji veya özel yetenek hastalıkların olmasını tamamen engelleyemez. Çünkü, hastalık evrensel enerji alanındaki neden-sonuç kanununun bir sonucudur.  

Hastalık evrensel olsa da, bazıları genellikle sağlıklıyken bazıları da sağlık sorunları yaşamaya eğilimlidir. İnsanları genel sağlık durumlarına göre sınıflandırabiliriz: Normalde sağlıklı olanlar ve sıkça hasta olanlar.

Geçmiş zaman ve kültürlerden geleceğe uzanan, insanoğlunun tüm anlayışları, teorileri ve teknolojileri sadece bu iki grup arasındaki oranı düzeltip durur; hastalıkları ortadan kaldırmaz.

Hastalıktan bahsedildiğinde, yanlış bir kurtuluş fikri öğreten insanlar veya batıl inançlı kişiler, fiziksel hastalık ve acının nedeninin kötülüğün karşılığı olduğunu söyleyebilirler. Modern tıp hakkında batıl itikatları olan diğerleri de hastalıkların sadece sitoloji (hücre bilimi), biyoloji ve genetikle bağlantılı olduğunu öne sürebilirler.

Her iki görüş de çok dar çerçeveli. Eğer düşünürseniz, bir şeyi diğerini devreden çıkaracak şekilde vurgulayan herhangi bir görüşün sağlıksız insanların oranını yükselteceğini ve sağlıklı insanların oranını azaltacağını anlayabilirsiniz.

Emei Qigong insan hastalıklarının nedenlerini beş gruba ayırır… Qigong şifa yöntemleri akıllıca kullanıldıklarında tüm bu hastalık türlerini çözümleyebilmektedir.

Öncelikle anlamanız gereken, her hastalığın kötü eylemlerin bir sonucu olmadığı ve dini mekanlarda edilecek dualar veya sunulacak adaklarla iyileşmeyebileceği gibi yine her hastalığın aşı, ilaç, operasyon veya ameliyat gerektirmeyebileceğidir…

sağlık

Hastalıkların beş türünün nedenlerini kavradığınız zaman, onları farklı bir biçimde tedavi etmeniz ve kendi yaşamınızı da incelemeniz gerektiğini bilmelisiniz. Yanlış bir kurtuluş fikri öğretenler genellikle hatalı rehberlik ederler. Kimileri bir geliştiricinin hasta olduğunda ilaç almasına ve doktora gitmesine gerek olmadığını söylemektedir. Bir geliştiricinin neticede bir insan olduğunu unutmamalıyız… Eğer geliştiriciler ilk üç türdeki hastalıklara yakalanmışlarsa ve tedaviyi mantıksızca reddediyorlarsa, bu ellerindeki fırsatlardan vazgeçmeleri demektir. Bir uygulayıcı beş tür hastalık olduğunu bilmiyorsa, hastalıkları karıştırabilir veya belki diğer okulları küçük görebilir ve hiçbir sınırlama koymadan kendi tekniklerini övebilir. Böylece masum insanlar uygulayıcının gücüne körü körüne tapmaya başlar ve uygun tedavi aramayı bırakır ve tedavilerinde belki de ölümlerine yol açacak gecikme başlamış olur…

Kimse hasta olmak istemez. Hasta olmak insan yaşamının sekiz acısından biridir. Peki, bu hastalıklardan nasıl korunacağız? Tecrübeli biri olarak diyebilirim ki hastalıktan kaynaklanan acıların meydana gelişini azaltmanın iki yolu bulunur. Birincisi, kişinin pozitif qi’sini artırarak bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesidir. İkinci yol ise aydınlanma yolunda yürüyerek kötü karmadan gelen gücü uzaklaştırmak ve hayır dualarını artırmaktır. Böylece hastalık gelse bile, hafifletilecek ve etkisiz hale getirilecektir…

Emei Qigong dünyevi kanunlardan bağımsız değildir. Kişi hastalığın beş nedenini göz önünde bulundurarak hastalık yüzünden acı çekmekten kurtulmanın yöntemlerini tam olarak anlamalı ve en nihayetinde kötü talihten sakınmalı ve hayırlı bir durum yaratmalıdır…”

Alıntı: Emei Qigong 13. Soy Sahibi Büyük Usta Fu Wei Zhong, Şifa Sanatları