Çin takvim sisteminde, yıl, mevsim, gün ve saat yin ve yang olarak ayrılırlar. Bazı yıllar yin’e aittir, bazı yıllar yang’a; bazı mevsimler yin’e aittir, bazı mevsimler yang’a; aynı şey günler ve saatler için de geçerlidir.

Yin ve yang arasındaki ilişki dönüşüm ve değişimi sağlar. Yang enerji aşırı noktaya ulaştığında yin enerjiye geri döner. Benzer şekilde, yin güç aşırıya ulaştığında yang güce değişir. Soğuk aşırı olduğunda, ısıya dönüşür ve ısı aşırı olduğunda soğuğa dönüşür. Bu kurallar beş elementin gelişim, dönüşüm, döngüsel hareketler ve değişimlerini açıklar. Her mevsim, insan bedeni, yaşam yolculuğu ve dünyadaki her şey aynı kuralları geçirmek zorundadır.

Çin felsefesine göre beş element evrenin genel kuralını oluşturur. Beş element ağaç, ateş, toprak, metal ve su’dur. Bu sistemde, doğadaki her şey beş element ile sınıflandırılmıştır. Ağaç, ateş, toprak ve su kategorileri oluştururlar; bu kategoriler bahsi geçen gerçek malzemeleri de içerir ancak yalnızca bunlar değildir.

Elementlerin doğum döngüsü adı altındaki sıralanmaları mevsimleri takip eder; ilkbahar-ağaç, yaz-ateş, mevsim geçisi-toprak, sonbahar-metal, kış-su. Yıl, mevsim, gün ve saatin farklı bileşimleri beş elementin enerjilerine farklı kapasiteler verecektir.

Çin takvimine göre mevsim enerjileri, bizlerin mevsim dönüşümlerini ısı farkı olarak hissetmemizden farklı bir zamanlamaya sahiptir. Her mevsimin enerjisi, mevsim henüz gelmeden o bölgeye ulaşır ve buna bağlı olarak mevsimsel değişiklik başlar. Bu nedenle mevsim enerjileri ile çalışma yaparken zamanı elementlere göre belirleyen Hsia, güneş takvimi baz alınır. Bu takvime göre ağaç elementine ait olan ilkbahar 4 Şubat’ta başlar.

2019 mevsim tarihleri

Şimdi sadece mevsimler üzerinden bahsettiğimiz beş elementin dönüşümünü öğrenmek ve kurallarına aşina olmak, kadim Çin bilgeliğinin ve felsefesinin özüne ve kalbine doğru girmeye benzer. Bundan sonra, bunu özgürce her türlü qigong, geleneksel Çin tıbbı, akupunktur, dört sütun astrolojisi ve feng shui alanında kullanabilirsiniz…

Emei Qigong Seviye II “Yaşamın İlerleyen Programını Değiştirmek” seminerinin bir parçası olan ve yaşam programını değiştirmek için uygulanan “Beş Elementin Enerjisini Değiştirmek için Büyük Metod” çalışmasını yapan öğrenciler için 2019 yılı mevsim tarihleri tabloda verilmiştir.

Toprak elementi için uygulama yapanlar toplamda 72 günü tamamlayacak şekilde çalışabilirler.

Kaynak: Emei Qigong 13. Soy Sahibi Grandmaster Fu Wei Zhong, Yaşamın İlerleyen Programını Değiştirmek