Emei Qigong Türkiye

Emei Qigong Türkiye

İnsanın En Yüksek Potansiyeli

//İnsanın En Yüksek Potansiyeli
­

İnsanın En Yüksek Potansiyeli

1227’de Taoist bir keşiş Çin’in dört Budist dağının en yükseği ve en kutsalı olan Emei Dağı’na kutsal bir yolculuk gerçekleştirdi. Keşiş, dağın “yüce kaş” olarak adlandırılan doruğunda meditasyon yapıp oruç tuttu. Böylece dağın ruhani liderleri keşişi bilgelik ve aydınlanmaya ulaştırdılar. Meditasyonunu ve orucunu sona erdirdiğinde “Bai Yun” yani “Beyaz Bulut” adını aldı ve kısaca Emei Qigong denilen Emei Linji Qigong Okulu’nu kurdu.

Emei Qigong karma bir okuldur. Grandmaster Bai Yun, bu geniş kapsamlı sistemi oluşturmak için hemen hemen 3600 farklı düşünce, felsefe ve metodoloji okulundan teknik, bilgi ve öğretiyi bir araya getirdi. Emei, bu okulun ortaya çıktığı dağın adı, Qigong ise sistemin omurgasıdır. Bu sistem, üst seviye ruhsal gelişimle beraber duygusal denge, mükemmel sağlık elde etmek ve hastalıkların şifasını hedeflemektedir.

IMG_0295

Emei Qigong “yüksek akıl”a ulaşan yolu açar ve insanı en yüksek potansiyelinin ortaya çıkmasına vasıta olur.

Emei Qigong öğretileri geleneksel Çin kültürü ile beslenerek filiz vermiştir ve kendi başına ayakta duracak kadar güçlü bir ağaç olacak şekilde büyümüştür. Emei Qigong’a ait 800 yıllık bu kadim bilgiler, Emei Qigong 13. Soy Sahibi Grandmaster Fu Wei Zhong tarafından batılı öğrenciler için anlaşılır ve kolay ulaşılır hale getirilmiştir. Teknikler geleneksel Çin kültüründen gelmelerine rağmen tüm dünyada uygulanabilirler.

Grandmaster Fu Wei Zhong, 1989 yılında, Emei Qigong yöntemlerini hızlı modern toplumlarda yaşayan insanlar için daha kolay erişilebilir hale getirerek geliştirmek için üç sene boyunca inzivaya çekilerek meditasyon yaptıktan sonra, nesiller boyu bilinmeyen bir dilde saklı olan kutsal Emei Qigong bilgi ve becerilerini çözmek için gerekli olan qigong haline ulaşmayı başarmış ve bu bilgiyi deşifre etmiştir. Şu anda bu bilgi ve becerileri konferanslar, seminerler ve kitaplar da dahil olmak üzere yazılarında öğretmektedir.

Bugün batılı öğrencilerin almış olduğu tüm seminerlerin içeriği, Emei Qigong 13. Soy Sahibi Grandmaster Fu Wei Zhong tarafından Emei Qigong’a ait 800 yıllık kadim bilgiler kaynak alınarak hazırlanmıştır.

Öğreti, öğrencilerin kendini geliştirme, yaşamı anlama ve şifa alma/verme ihtiyaçları ve talepleri üzerinden farkındalık kazanmalarına yardımcı olur. Bilgiyi getiren öğretmene duyulan saygı ve sevgi, bağımlılık ve takipçilik olmadan kişinin yolda ilerlemesini sağlar.
Emei Qigong’a göre,
“Kalp geliştirme, fiziksel uygulama ve erdem oluşturmayı içeren büyük yöntem ile zaman içinde edinilen ve enerji bilimine dayanan bilgi ve uygulama, ani veya aşamalı bir uyanış getirir. Böylece evrenin gerçeğini fark etmenizi ve aydınlanmaya ulaşmanızı sağlar.”

man and universe

Yaşam herkese bir fırsat sunar. Önemli olan bu fırsatı görebilmek ve çaba göstermektir.

Grandmaster Fu Wei Zhong’un sözleriyle:
“Emei Qigong’un yaşama bakışı olumlu ve ileriye dönüktür. İnsan geçmişte yaptığı hataları kabul etme cesaretini göstermelidir ve sonuçları metanetle karşılamalıdır, aynı zamanda fırsatlardan yararlanmalı ve kendi karakterini ve ahlaki dürüstlük ve bütünlüğünü geliştirmelidir. Mutlu, sağlıklı ve iyi bir gelecek için kişi çabalamalı, enerjik bir şekilde çalışmalı, asla hayal kırıklığına uğramamalı ve ümidini kaybetmemelidir.”

Kaynak: Emei Qigong 13. Soy Sahibi Büyük Usta Fu Wei Zhong, Şifa Sanatları

By |Ocak 23rd, 2019|İnsan ve Yaşam|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment