Huashan

Çin’in Kutsal Dağları farklı gruplara ayrılır.

“Beş Büyük Dağ”, Çin tarihi boyunca en bilinen beş dağı içerir ve çağlar boyunca imparatorların ziyaret ettiği imparatorluğa ait hac mekanlarını oluşturur. Dört ana yön ve merkez üzerine düzenlenmişlerdir ve daha çok Taoizm ve Konfüçyanizm ile bağlantılıdırlar. Dağların gruplanması Savaşan Eyaletler döneminde ortaya çıkmış ve Wu Yue (Beş Zirve) tanımı Batı Han Hanedanlığı İmparatoru Wudi’nin yönetim döneminde meşhur olmuş. Sonraki iki bin yıl boyunca beş dağa ibadet Çin kültüründe kökleşmiş…

Bulundukları bölgeler ve aldıkları isimler :

Doğu Büyük Dağı: Tài Shān
Batı Büyük Dağı: Huá Shān
Güney Büyük Dağı : Héng Shān (Hunan)
Kuzey Büyük Dağı: Héng Shān (Shanxi)
Merkez Büyük Dağı: Sōng Shān

Çin’de “Taoizm’in Dört Kutsal Dağı” olarak adlandırılan dağlar:

Wǔdāng Shān
Lónghŭ Shān
Qíyūn Shān
Qīngchéng Shān

Çin’de “Budizm’in Dört Kutsal Dağı” olarak adlandırılan dağlar:

Wǔtái Shān
Éméi Shān
Jiǔhuá Shān
Pǔtuó Shān

 

20161008150641047_74364

EMEI DAĞI

Çin’de dört kutsal Budist dağının her birinde ayrı bir Bodhisattva (aydınlanmış varlık) tezahür etmiştir.

Emei Dağı, Samantabhadra Bodhisattva’nın bodhimanda’sı,
Wutai Dağı Manjushri Bodhisattva’nın bodhimanda’sı,
Güney Denizi’ndeki Putuo Dağı Avalokitesvara (Guan Yin) Şefkat’in Bodhisattva’nın bodhimanda’sı,
Ve Anhui bölgesindeki JiHua Dağı Ksitigarbha Bodhisattva’nın bodhimanda’sıdır.

Buddha Shakyamuni’nin dört ana talabesi olan bu dört Bodhisattva fiziksel bedenleri ile Çin’e seyahat etmediler, yani fiziksel bedenleri ile Çin’e gelmediler. Aslında, ruhsal olarak seyahat ettiler ve Buddha’nın öğretilerini yaymak amaçlı Çin’in bu kutsal dağlarında ortaya çıktılar. Her biri dharma’nın yayılmasının farklı yönlerinin sorumluluğunu aldılar.

Emei Dağı, Buddha’nın öğretilerini yaymak için beyaz bir fil üzerinde Hindistan’dan gelen Samantabhadra Bodhisattva’nın (Puxian) kutsal mekanıdır. Bu nedenle, Emei Dağı geleneksel olarak Samantabhadra Bodhisattva’nın bodhimanda’sı (aydınlanmanın özünün kaynak olarak konumlandığı yer, uyanış mekanı) olarak belirtilir.

puxian

Éméi Shān- Emei’in hakim Bodhisattva’sı Samantabhadra, faaliyete odaklanır, Budist uygulamalar, meditasyon ve iyilikle hareket etmek ile bağlantılıdır.

Wǔtái Shān – Wutai, Bilgeliğin Bodhisattva’sı Manjushri’nin evidir, kutsal metinlerin zengin felsefik ve kuramsal çalışmalarına sahiptir.

Pǔtuó Shān – Merhametin Bodhisattva’sı Avalokitesvara (Guan Yin)’in Bodhimanda’sı olarak kabul edilir, tüm insanların acılarının dindirilmesi için şefkatli faaliyetlere odaklanır.

Jiǔhuá Shān – Günahtan kurtuluşun Bodhisattva’sı Ksitigarbha’ya adanmıştır, bardo’daki (ölümden hemen sonraki hâl) ruhlarla ilgilenir.

Her bir dağ, bir Bodhisattva’nın ikamet mekanı sayılır. Bu aydınlanmış ruhsal varlıklar, kendilerini bilinçli ve farkındalığı olan tüm canlıların hizmetine adamışlar ve onların dünyevi acılardan kurtulmalarına ve aydınlanmaya ulaşmalarına yardım ederler…

İnsanların sekiz acısı; (fiziksel) doğum, yaşlanma, hastalık, ölüm ve üç çeşit duygusal acıdır, sonuncusu her şeye nüfuz eden yeniden doğuş acısıdır. Her Bodhisattva kendi alanının sorumluluğunu taşır. Dört kutsal dağın her biri kendi içinde özgündür, yine de hepsi aynı şefkatli amaca hizmet ederler; insanın fiziksel ve psikolojik acılarından özgürleştirilmesi…