puxian

Ruhsal Uyumlanma ve Aydınlanma

“Zihnin farklı hallerini tanımlamak için kullanılan bazı Çince kelimelerin tam olarak diğer dillere çevrilmesi zor. Yine de, orjinal terimlerin anlamlarını en yakın verecek tanımlamaları ve/veya kelimeleri seçtik; bunlar aşağıda açıklandığı gibidir:

Ling

Ruhsal uyumlanma, ruhsal uyumlanmış, ruhsal farkındalık ve ruhsal olarak farkında tanımlamaları “ling” kelimesi yerine geçebilir. Bu tanımlamalar dünyada var olan her şeyin içinde bulunan enerji bilgisini hissetme ve algılama yeteneğinden bahseder. Kişi bu hassasiyeti Qigong, özellikle Wuji Gong uygulayarak -başka bir deyişle “geliştirerek”- kazanır.

Wuji Gong yanıltıcı bir şekilde uygulaması kolay bir çalışmadır – herhangi bir form diye düşünülerek gereken önem verilmeyebilir. Aksine, olağanüstü etkileri vardır. Hastalıkları etkin biçimde dağıtır, sağlığı korur ve yaşam süresini uzatır. Bunu hem diğerleri hem de kendiniz için yapabilirseniz ve zihnin wuji haline erişebilirseniz, Buddha’nın anlayışına erişmiş olduğunuzu söyleyebilirsiniz – bu, ruhsal farkındalık veya ling’dir.

Wu

Aydınlanma kelimesi “wu” kelimesinin yerine geçer. Aydınlanma, büyük bir bilgelik durumunu, kişinin acıdan ve ızdıraptan kendini kurtarmış olmasını ve yaşamdaki konuları kendi kendine tatminkar bir şekilde çözebilmesini ifade eder.

  • Ruhsal uyumlanmanın gelişi bir bulutunki gibi önceden bilinemez bir şekildedir.
  • Farkındalığın ayrılışı ise doğanın kendisi gibi doğaldır.
  • Aydınlanma geçmiş başarılar veya başarısızlıklarla yüklü değildir; böylece gelecek için doğru yönü biliriz. Bu doğru yoldur.

Emei Qigong, hem “ling” hem de “wu”nun geliştirilmesi için kullanışlı ve ulaşılır bir yol açar. Wuji Gong üzerine düşünerek ve uygulayarak hem kendiniz yarar sağlayabilir hem de diğer kişilerin yarar sağlamasına yardım edebilirsiniz.

Aynı zamanda;

  • Bütünleşik ruhsal uyumlanma ve aydınlanma,
  • Acıdan çıkma,
  • Doğal olarak zorlamadan gelen iyiliksever hareketler ve
  • Dinginliğin büyük yoluna erişirsiniz.

Bu nitelikler sayesinde, kişi kendisi için tümden esenlik haline ulaşır ve aynı anda yaşayan tüm canlıların esenliğini arar.

Tek hedefimiz budur, daha fazlası değil.”

Alıntı: Emei Qigong 13. Soy Sahibi Büyük Usta Fu Wei Zhong, Wuji Gong Kitabı