Emei Qigong Türkiye

Emei Qigong Türkiye

Wuji Gong – Teori

//Wuji Gong – Teori
­

Wuji Gong – Teori

heaven and earth

“Emei Qigong, Wuji Gong’u da içeren birçok disiplin ve birçok formu içerir. Wuji Gong form, Emei Qigong Seviye I Kendi Kendine Şifa konusunun temel bölümüdür ve aşağıdaki dört anlayış üzerine inşa edilmiştir:

  • İnsan, yer’in kanunlarına göre şekillendirilmiştir;
  • Yer, gök’ün kanunlarına göre şekillendirilmiştir;
  • Gök, Tao’nun kanunlarına göre şekillendirilmiştir;
  • Tao, doğanın/wuji’nin kanunlarına göre şekillendirilmiştir.

Kaos, Taiji ve Üç Hazine formlarını Wuji Gong’un devamlılığında birleştirerek qigong geliştirmenin özünü içeren bir form oluşturdum. Bu form uygulayıcılarına, onları gerçek başarılara yöneltecek şekilde qigong’u hızlıca ve kolayca geliştirip uygulama imkanı verir.

Wuji Gong form, kişinin ruhsal farkındalık kazanmasında yardımcı olacak pek çok seviyedeki formlar arasında ilk formdur. Hastalıkların giderilmesi, sağlığın güçlendirilmesi, anlayış ve zekanın geliştirilmesi, doğuştan gelen yeteneklerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için omurga formdur.

İnsanoğlu gök ve yer arasında doğmuştur ve bu nedenle doğadaki birbiri ardına değişen yin ve yang enerjilerden sürekli olarak etkilenir: örneğin, gündüzden ve geceden, mevsimsel değişikliklerden, coğrafi farklılıklardan…

Yaşamın normal seyrinde, yedi duygudan -neşe, öfke, endişe, aşırı düşünme, üzüntü, korku ve şok- kaynaklanan içsel çalkantılardan kaçınmak imkansızdır. Yaşamın dört kaçınılmaz karmik sürecini -doğum, yaşlanma, hastalık ve ölüm- deneyimlerken bunların getirdiği gerçekçi konuları çözmemiz gerekir…

Qigong’un dengeleyici fizyolojik ve canlandırıcı psikolojik etkileri bu dört karmik sürecin -doğum, yaşlanma, hastalık ve ölüm- yaratabileceği herhangi bir çalkantıdan kaçışa imkan tanıyabilir. Doğru şekilde qigong uygulamak sizin:

  • Bütünleşik ruhsal uyumlanma ve aydınlanma,
  • Acıdan çıkma,
  • Doğal olarak zorlamadan gelen iyiliksever hareketler ve
  • Dinginliğin büyük yoluna erişmenize imkan verir.

Fizyoloji açısından, doğada var olan olumlu bilgiyi kullanabilme yeteneğimizi geliştirmeli, beslemeli, artırmalı ve açığa çıkarmalıyız ve aynı zamanda evrenden gelen olumsuz etkenlerin müdahalesini engellemeli, azaltmalı ve kesmeliyiz. Psikoloji açısından, yedi içsel duygu tarafından yaratılan karışıklığı azaltmalı ve önlemeliyiz. Bunları yaparak yaşamlarımızın ilerleyişinde olumlu gelişmeler elde edebiliriz ve bunları doğum-öncesi veya ruh qi’si ve doğum-sonrası veya beden qi’si çalışarak artırabiliriz…

Geniş bir anlamda, doğum, yaşlanma, hastalık ve ölüm, tüm yaşayan varlıklar için, her zaman mevcuttur. Dar bir anlamda ise, insanoğlu tüm canlıların içinde en gelişmiş olanıdır. Yani, insan bilinçli zihin ve bilinçaltına sahip düşünebilen ve ayırt edebilen gelişmiş bir hayvandır. Buna bağlı olarak, yaşam süresini mümkün olan en fazla zamana uzatmak, hastalıklardan kurtulmak umuduyla insan, hem kendisine hem de doğaya karşı bir çaba göstermeyi hiç bırakmamıştır.

Binlerce yıllık deneyim ve modern bilim dört karmik kapının olumsuz etkilerinin azaltılabilmesinin mümkün olduğunu kanıtlamıştır. Bununla beraber, yine öğrendik ki bunu gerçekleştirmenin anahtarı metodolojidedir…”

Alıntı: Emei Qigong 13. Soy Sahibi Büyük Usta Fu Wei Zhong, Wuji Gong Kitabı

By |Temmuz 10th, 2017|Wuji Gong|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment