Emei Qigong Türkiye

Emei Qigong Türkiye

Wuji Gong – Neden İnsan ve Evren Bir Olmalıdır?

//Wuji Gong – Neden İnsan ve Evren Bir Olmalıdır?
­

Wuji Gong – Neden İnsan ve Evren Bir Olmalıdır?

man and universe

“Bu hale ulaşmak için geliştirme yapmanın amacı doğal ayarlamaları hiçbir insan çabası olmadan tam anlamıyla işler bir duruma getirmektir. Wuji halinde, zihin boş ve berrak bir halde kalır ve beyin tamamen berraktır. Görünürde hiçbir şey yoktur ancak bu hal hissedilir bir etki yaratır -bu hal içindeyken, uygulayıcı evrenin pozitif qi’si ile iletişimdedir.

İnsan ve evren bir olduğunda, insanın olağanüstü büyüklükteki sistemi ile evrenin olağanüstü büyüklükteki sistemi doğal olarak devâsa bir sistem oluşturmak üzere birleşirler.

Emei Qigong Şifa Sanatları kitabında açıklandığı gibi, bu evreni yaratmış olan big bang’den halen yayılmaya devam eden muazzam büyük miktardaki qi bilgisi her şeyin içinde depolanmıştır ve azar azar salınmaktadır. Tek hücreli canlılar varolmadan önce, insanoğlunun qi’si sayısız madde cevheri arasındaki cevherlerden biriydi. Buna bağlı olarak, belirli derecelerde ve miktarlarda qi bilgisini muhafaza ederek depoladı. Wuji Gong uygulayarak sadece yaymakta olduğumuz qi miktarını artırmakla kalmaz aynı zamanda her şeyin, göksel cisimler ve dünyanın sürekli yaymakta olduğu, qi bilgisini alıp kendimize katabiliriz. İnsan ve evren bir olduğu için qi bilgisi niteliksel ve niceliksel quantum sıçramaları da gerçekleştirebilir.

Bu nedenle, wuji geliştirerek ve insan ve evrenin bir olduğu wuji halinde hareket ederek, uygulayıcılar canlı, uyanık adımlar atarlar, sağlıklı bir bedene sahip olurlar, hastalıkları kolayca giderirler, ömür sürelerini uzatırlar ve aynı zamanda bilgelik açığa çıkarır, içsel ancak gizli yeteneklerini ortaya çıkarır ve geliştirirler. Wuji Gong, doğum-öncesi (ruh) qi’si ve doğum-sonrası (beden) qi’si ile bağlantılı olanları da içeren metapsikolojik anlayışlar ve yeteneklerin daha ileri seviye çalışmalarını alabilmek için sağlam bir temel oluşturur. Yaşam bilimleri olarak adlandırdığımız alanlarda esenlik sahibi olmanızı sağlar ve evrenin insanlığa lütfundan ve insanlığın insanlığa lütfundan yararlanmanıza imkan verir, bu sayede hem kendiniz hem de gelecek nesiller için iyi karma üretilmiş olur.

Wuji Gong geliştirmek, kendisini doğa üzerine şekillendirmiş olan Tao’yu temel aldığı için, uygulayıcı doğal olarak evrendeki her şey ile her an bir iletişim halindedir. Geliştirme ve uygulama yaparken kişi, büyük yolu doğal bir şekilde gerçekleştirmeyi istemelidir. Tüm hareketler fonksiyonlarına ve işlevlerine yakından karşılık gelirler, yani Wuji Gong’u doğru bir şekilde uygulamak için özel bir zihin niyetine veya nefes alma metoduna ihtiyacınız yoktur…”

Alıntı: Emei Qigong 13. Soy Sahibi Büyük Usta Fu Wei Zhong, Wuji Gong Kitabı

By |Temmuz 25th, 2017|Wuji Gong|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment