man and nature

“Kişisel ve ruhsal gelişim, sağlık, başarı, mutluluk ve huzur, kişinin dinginleşerek kendi içinde ve yaşamında bir denge kurması ile başlar. Bu denge sayesinde kişi, artan bir farkındalık ve anlayış ile, içinden gelen yanıtları duyabilecek kadar kendiyle ve yanıtları bulabilmesini sağlayacak kadar yaşam ile bütünleşir.

Emei Qigong, sağlık, şifa, yenilenme ve ruhsal gelişim için çok eski dönemlerden günümüze gelen bir sistem.

Ruh, zihin ve beden dengelenmesini nasıl sağlayacağımızı öğretmeyi hedefleyen Emei Qigong “Şifa Sanatları” eğitimi hem enerji çalışmalarına dair bilgi sahibi olanlara hem de bu konuda daha önce hiç çalışma yapmamışlara hitap eden bir yapıda. Öğrenilenler kendi sağlığınız için olduğu kadar başkalarına şifa vermek için de kullanabileceğiniz bir seviyede.

Bu sistem kendi içinde bütün ve farklı birçok disiplini barındırır; fiziksel egzersizler, meditasyon, beslenme, şifa teknikleri ve ruhsallık. Kişi ihtiyacına göre sistemin bütününü kullanabileceği gibi her bir öğeyi ayrı ayrı da uygulayabilir.

Emei Qigong’u farklı kılan 800 yıllık kesintisiz bir mirası kolay ve etkili bir metodoloji ile sunması ve katılımcıları teorinin yanı sıra uygulamalı olarak gerçekten de ruh, zihin ve bedeni dengelemeyi öğrenecekleri bir bilgi birikimi ile çok kısa bir sürede tanıştırması.

Eğitimde Emei Qigong Okulu’ndan gelen tüm temel bilgileri alacaksınız, farklı şifa teknikleri ile çalışacaksınız. Emei Qigong şifa sesleri ve Evrensel Mantra’yı hem kendiniz hem de başkaları için kullanmayı, qi şifasının 6 gizini, güçlendirilmiş objeleri, hasta enerjinin transferi ve hastalığın temizlenmesini, duygusal dengesizlikleri, acı çekmeyi sonlandırmayı ve mutluluğu sürdürmeyi öğreneceksiniz.

Emei Qigong “Şifa Sanatları” eğitiminin temel taşı olan Wuji Gong form kendi qi’nizi ya da enerjinizi nasıl hissedeceğinizi gösteren bir çalışmadır. Sabit bir formu olmayan Wuji Gong sizin doğum öncesi enerji ile çalışmanızı sağlar. Bu, alışageldiğimizin aksine zihnin hareketleri yönlendirmesi değil, enerjinin sizi ve hareketlerinizi yönlendirmesidir ve bir enerji denizi içinde yüzmeye benzetilebilir. Bireyin aklından daha yüce bir zeka tarafından şifalanması ve geliştirilmesidir.

Emei Qigong eğitim sistemi hem zihni hem de bedeni geliştirir, hem dinginlik hem de hareket sunar.

Eğitim medikal bilgi ile birlikte Budism, Taosim ve herşeyin gerçek doğasını anlamayı kapsar. Taosim’in dinamik-sanatlar eğitiminin getireceği avantajları Budism’in derin meditasyonu ile birleştirir ve geleneksel Çin Tıbbı ile bağlantı kurar. Öğrenciler adım adım ve gittikçe gelişen bir sistemle öğrenirler.

Eğitimde edinebileceğiniz “Healing Arts of Emei Qigong” Emei Qigong “Şifa Sanatları” kitabı, Emei Qigong’un öğrettiği tüm temel ve becerileri içeren genel bir bakış sunar. Bu yolu yürümeyi seçenler ilerleyen eğitimlerde beslenme, enerji şifası, bitkiler, akupunktur, egzersiz, felsefe, bilinçlilik ve ruhsal farkındalığa dair pek çok bilgiyi edinirler.

Sistem bir sıra içinde, “ne yapmalı”, “nasıl yapmalı” soruları üzerine tüm tahmini ve rastgele çözümleri elemine edecek şekilde çalışır. Öğrenciler farklı Qigong hareket formları ve Zen meditasyonları, yanı sıra kişisel şifa almak, başkalarına şifa vermek, qi enerjisini iletmek ve meta-akupunktur öğrenirler. Uygulamalar hareket, görselleştirme, 8 duyuyu geliştirme, meditasyon, şifa sesleri ve hareket eden enerjiyi içerir.

Devam etmek isteyenler için Emei Qigong sisteminin 6 seviye semineri mevcuttur. Her bir seminer yoğun bir teori ve uygulamalı çalışmalar içerir. Her şey tüm detayı ile öğretilir, böylece öğrencilerin “neden” ve “nasıl” sorularının yanıtlarını bulması sağlanır…”