yin yang

“İnsan bedeninde çalışan iki sistem mevcuttur. Bunlardan biri açık sistem, diğeriyse kapalı sistemdir. Açık sistemin işlevleri öncelikle evren ile insan bedeni arasındaki doğal enerji alışverişini kontrol etmek, ayrıca negatif enerjiyi insan bedeninden atmaktır. Kapalı sistemin işlevleriyse pozitif enerjinin bedenden çıkmasını engellemek ve bedeni dışarıdan gelebilecek negatif enerjilere karşı daha dirençli kılmak için kuvvetlendirmektir. Açık sistem, kapalı sistemi yönlendirir ve kontrol eder.

Sağlıklı insanlarda bu iki sistem genellikle denge içindedir. Buna “normal” durum denir. Qigong uygulamanın esas amaçlarından biri, bu normalliği kuvvetlendirmek ve artırmaktır. Doğru duruşlar, nefes alma, seslendirmeler, zihin niyetleri, vb. ile uygulama yaptığınızda, insan bedeninin açık ve kapalı sistemleri farklı derecelere ilerler. Bu iki sistem uzun süreli qigong uygulaması sonunda “normal”den “normal üstü”ne doğru gelişir. İnsanlar, normalin ötesindeki bu hal için “sağlam” ve “kuvvetli” terimlerini kullanırlar.

Çoğu insanın sağlığı çok iyi olmadığı için, insan bedeninin iki sistemi dengesini kaybeder. Bu yolla normallik maraziye ve hastalığa dönüşür. Bu dengesizlik büyük veya küçük olabilir. Birisinin ciddi bir hastalığı olduğunda, beden dengesini kaybeder. Buna karşılık, bu dengesizlik hastalığı artırır. Dengelenmez ve kısır bir döngüye dönüşürse, bedeni iyileştirmek asla mümkün olmaz.

Açık sistem çok açık olduğunda kapalı sistem zayıflar ve insan bedeni ile evrensel enerji arasındaki alışveriş aksar. Bedene çok fazla evrensel enerji girmesi, doğru düzgün sindiremiyor durumdayken çok fazla yemek yemeye benzer. Bedene zarar verir. Ayrıca kapalı sistemin kuvveti yeterli olmadığında, beden büyük miktarda doğum öncesi enerji kaybeder ve dış negatif enerjilerin girişi kolaylaşır. Pozitif enerjiden çok negatif enerji olduğunda tüm hastalıklar oluşur. Ayrıca açık sistem çok açık olduğunda, dağılan iç negatif enerji miktarı da artar. Bu faydalıymış gibi görünebilir. Ne var ki bu dağılmanın oranı, iç doğum öncesi enerjinin kaybolmasının hız ve ölçüsüne asla yetişemez ve böylece negatif enerjiler bedene girer. Aksine açık sistem yeterince açık olmadığında, kapalı sistem kuvvetlenir. İnsan ile evrensel enerji arasındaki alışveriş normal veya doğal değildir. Bedene çok az evrensel enerji girmesi, açlık veya yetersiz beslenmeyle benzer etkiye sahiptir. Kapalı sistem çok kapalı olduğunda, iç pozitif enerjinin dışarı sızmasına engel olur ve dış negatif enerjilerin girişini zorlaştırır. Ancak bu sadece mevcut doğum öncesi enerjiyi korur; girmesine izin verilen küçük miktardaki pozitif dış enerji yeterli değildir. Bu, idareli olmayı bilen, ancak çalışkan/üretken olmayı bilmeyen birinin durumuna benzer. Varlık ve zenginlik takviye edilmedikçe kolayca bitip tükenir. Üstelik aşırı derecede kapalı bir sistem korumayı kuvvetlendirse de iç negatif enerjinin dağıtılması yeteneğini zayıflatır. Bedenin ürettiği iç negatif enerji kolayca atılamaz ve her tür fiziksel hastalığa neden olur.

Kişinin bir sağlık sorunu olduğunda, bu çok küçük bir sorun bile olsa, sorunun ilk göstergesi olarak açık sistem kuvvet kaybeder ve kapalı sistem üstün gelmeye başlar. Böylece evrensel enerji bedene uygun bir oranda giremez ve iç negatif enerji iyi bir biçimde dağıtılmaz. Bu bedenin doğum öncesi enerjisini daha da zayıflatır ve negatif enerjiyi oldukça kuvvetlendirir. Bu durumdaki bir beden çok daha sağlıksız olur.
Bunu gidermek için Wuji Gong’u tasarladım. Böylece kişi formu uygularken, küçük miktarda gök ve yer enerjisi toplar. Bu, açık sistemin işlevlerini uyarır ve harekete geçirir. Bu enerjileri az miktarda da olsa toplamak iki büyük sistemi dengelemeye yardımcı olur.

Diğer taraftan enerji toplamada uzman olan qigong yöntemlerinin ana özelliği dış enerjiyi kullanmaya dayanmalarıdır. Gök, yer, güneş, ay, dağ, nehir, bitkiler veya hayvanlardan büyük miktarda enerji toplamak için özel bir yöntem kullanırlar. Genellikle, enerji toplamada uzmanlaşmış yöntemlerin uygulayıcıları, evrensel enerjinin oldukça fazla miktarda olduğunu ve bitip tükenmez olduğunu söylerler. İstediğiniz kadar, istediğiniz zaman, istediğiniz gibi toplayabileceğinizi ve istediğiniz gibi kullanabileceğinize
inanırlar.

Aslında evrensel enerji evrendeki tüm şeylerin doğal birikiminden kaynaklanır. İnsanların aktiviteleri seviyesinde, dünyadaki her insan her gün enerji toplar ve yine de fazla fazla evrensel enerji vardır. Ancak göz ardı etmememiz gereken bir etmen vardır: İnsan bedeninin açılan ve kapanan sistemlerinin dengelenmesi.

Evrensel enerjinin aşırısı sorunlara yol açar. Çok fazla evrensel enerji toplamak çok kolaydır ve bu uygulamalar sadece bir noktayı açmaya dayanır. Bunu uzun süre boyunca yaparsanız, nokta çok sık ve çok uzun süre boyunca açılmış olur. Bu şekilde uygulama yapmaya devam etmeniz durumunda, bu noktanın otomatik işlevi daha fazla açılmak ve daha az kapanmak olacaktır. Bu olursa, sonunda nokta açılır ve bir daha kapanmaz. Bu durumda, bedendeki sağlıklı enerji herhangi bir zaman kolayca dağılacak ve dış negatif enerji kolayca içeri girecektir. Sonucunda çok az sağlıklı enerji, çok fazla negatif enerji durumu gerçekleşir.

Düşünülmesi gereken bir nokta daha vardır. Bazı uygulamaların topladığı enerji, yaşayan bitki ve hayvanların enerjisidir. Bu bir tür cinayettir. Bitkilerin ve hayvanların enerjilerini toplamak, bilinçli yapılan bir toplamadır ve uygulama sırasında canlıları öldürmek anlamına gelir. Bu bir erdem kaybıdır ve negatif karmayı artırır. Bunu yapan insanlar kendilerine kötü karma yaratırlar. Doğal enerji alışverişi farklıdır. Uygulama sırasında insan ve evren doğal olarak enerji alışverişinde bulunmaktadır. Bir insanın enerjisi evrenin, bitkilerin ve hayvanların enerjilerine fayda sağlarsa, bu erdemi artırır. Erdemi artırmak negatif karmayı azaltır.

Tüm bu nedenlerle, aklımızda tutmamız gereken iki kavram olmalıdır. “Doğal enerji alışverişi” ve “enerji toplamada uzmanlaşmak.” Bu iki kavramın çok farklı anlam ve etkileri vardır.”

Alıntı: Emei Geleneği 13. Soy Sahibi Büyük Usta Fu Wei Zhong, Şifa Sanatları