Emei Qigong Türkiye

Emei Qigong Türkiye

Cennet Kapısı’nı Açmak için Güçlendirme

//Cennet Kapısı’nı Açmak için Güçlendirme
­

Cennet Kapısı’nı Açmak için Güçlendirme

“Emei Qigong Güçlendirmesinin Açıklaması

Evrenin gerçek doğası iyikalplilik ve merhamettir. Evren yaratılmadan önce, iyikalplilik ve zalimlik arasında bir ayrım yoktu. Ancak gök, yer ve insanlık yaratıldıktan sonra, iyi ve kötü ortaya çıktı.

Bir zaman geçti ve insan topluluğu daha karmaşık bir hâle geldi, iyi ile kötü arasındaki uçurum genişledi ve iyi ile kötü arasındaki fark daha da belirginleşti. İlksel zamanlarda, insan dışta korkunç gözüküyordu -hayvan postlarını giyiyordu, basit ve kirliydi- ancak kalbi iyiydi. Bu çağ “insan kalpli hayvan yüzlü” olarak adlandırıldı.

Yavaşça, erkek ve kadın toplu olarak neyin doğu neyin yanlış olduğuna dair hissiyatları ile bağlantılarını kaybettiler. Bireysel ilgi alanlarını ilerletebilmek için her seferinde daha büyük suçlar işlediler. Sonuç olarak, modern insan güzel görünüşe sahip oldu ve dışta gelişti ancak kalbi daha fazla hilekâr oldu. Bu çağ “hayvan kalpli insan yüzlü” olarak adlandırıldı.

Bütün varlıkların yaptığı kötülüklerin yarattığı grup karması negatif bir enerji alanı oluşturdu. Bunun yanı sıra, her bireyin taşıdığı üç zehir -açgözlülük, öfke ve cehalet- negatif enerji alanını cezbederek bunu kişinin içine çeker. Karmanın göçünü göz önünde bulundurursak, bu sürekli olarak yeni negatif karma yaratır. Bu ayrıca yararlı ve ahlaklı davranışlar, olaylar ve şeyler hakkında yanlış bir düşünce verir ve arzu, madde, madde-olmayan’a ait üç boyutun içinde iyi ve kötü arasında bitmek bilmeyen bir mücadeleye sebep olur. Ve bu da gök ile yer arasında değiştirilemeyen amansız bir çatışmaya sebep olur. Gerçekten de, bu dünyada artan sayıda her türde felaket kendini göstermektedir. İnsanlık sayısız eziyet ve zorluğu yarattı ve bundan acı çekti. Yaşamdaki sıkıntılar gittikçe artıyor ve şartlar gittikçe zorlaşıyor.

Sonlanmakta olan bu çağın negatif enerjisine tanık oldum. Dünyevi ya da dünyevi olmayan herhangi bir işte başarıyı elde etmek zor. Negatif enerji hem bedenin içinde hem de dışında. Önceki yaşamlardan kalbe geçmiş olan negatif karma yetmezmiş gibi, grup enerji alanının kirletilmesi sürekli olarak yeni negatif karma yaratıyor. Ne zaman kalpte iyi bir niyet belirse, bu negatif enerji araya giriyor ve insanların yaptıkları iyi işlerin ödülünün keyfini çıkarmalarını zorlaştırıyor.

Eğer kalpte hiç negatif enerji olmasaydı, kalbin dışında da negatif enerji olmazdı. Bu ikisi arasındaki çekim tıpkı bir mıknatıs ile demir arasındaki çekime benzer. Aydınlanmış insanların kalplerinde hiç negatif enerji olmaz. Onların kalpleri tıpkı elmaslar gibidir ve demiri çekecek manyetik bir güç taşımazlar. Böylece, dışsal negatif enerjiyi çekmezler.

Uygulama yapmaya ve kendini geliştirmeye en büyük engel kalpteki bu negatif enerjidir. Çalışma ve gelişimde başarılı olmak için, kişi bu negatif enerjiyi hafifletmeli ve kontrol altına almalıdır. Eğer birisi kalbindeki negatif enerjinin ve kötü karma tarafından yaratılan engellerin köklerini tamamen sökerse o zaman bu kişi başarılı bir şekilde uygulama yapabilir ve kendini geliştirebilir. Kalpteki negatif enerji açgözlülük, öfke ve cehalet şeklini alır; bunlar yaşamlarımızı belirleyen sekiz acının temelini oluştururlar.

Güçlendirmenin Anlam ve Önemi

Bu güçlendirme içsel ve dışsal negatif enerjinin işgalinden kalan toksinleri temizler. Güçlendirme katılımcının iyikalpliliğini besler ve yaşamda başarıya ulaşma kapısını açar. Bu nedenle, iki yönlü önemi vardır:

1-Genel Önem: İyikalpliliğin Kaynağını Güçlendirmek

Dünyevi geliştirme metodlarının tohumunu ekmek için, kişi bu dünyanın kurallarını izlemeli ve onun negatif karmasının karakteristiklerini düzeltmelidir. Tüm yaşam fenomenleri ile yaratılan paylaşılan karmadan gelen negatif enerji alanını değiştirmek sadece tek bir kişinin görevi değildir -bu her insanın görevidir. Bu nedenle, bu güçlendirme, kişinin iyikalpliliğinin kaynağının, mevcut erdemlerinin ve bugüne kadar elde etmiş olduğu geliştirme ve uygulamaların başarılarının güçlendirilmesi ve sağlamlaştırılması demektir.

Eğer bu güçlendirmeyi daha çok kişi alabilse, o zaman paylaşılan karmanın pozitif enerji alanı daha güçlü olacaktır ve dışsal negatif enerjinin paylaşılan karması buna karşılık gelecek şekilde zayıflayacaktır. Sonuç olarak, insanlık daha az acı çekecektir.

Bu güçlendirme herhangi bir din, herhangi bir tanrı, aziz, Buddha veya Tao’ya bağlı değildir. Bu nedenle, dini inançları olsun olmasın herhangi bir kişi bu güçlendirmeyi alabilir. Bu, her bireyin içindeki iyikalpliliğin köklerini besler. Bütün dinler insanları iyiliğe yönelttikleri için ve her bireyin gerçek doğası iyilik olduğu için, diyebiliriz ki, bu güçlendirme sizin orjinal inançlarınızın yararlarını sağlamlaştırır ve ilerletir, yanı sıra sizin daha yüksek başarılara doğru yükselmenizi sağlar.

Emei Qigong çok kolay erişilir geliştirme metodlarının bileşimine sahip bir sistemdir. Herhangi birisi bu metodları öğrenebilir ve herhangi birisi bu öğretimi elde edebilir. Uygunsuz insanlara geçse bile kötüye kullanma olamaz. Böylece, ustalar kimin öğrenci olup olamayacağına karar vermezler. Emei Qigong öğrenmeye dair isteğiniz uyandımı, kalbiniz iyikalpliliği geliştirmeye açılmış demektir. Emei Qigong güçlendirmesinin faydası tüm yaşamınız boyunca size eşlik edecektir.

İyikalpliliğin kökenini geliştirmek, geliştirme içinde önemli ilk adımdır. Geliştirmek demek içsel erdemlerin ve bilgeliğin büyümesi ve diğerlerine fayda sağlayacak dışsal hareketlerin yapılması demektir.

2-Kritik Önem: Aydınlanmanın Tohumunu Ekmek

Belirli tip bir tohum ekmek, belirli tip bir meyve üretecektir. Bu, evrenin temel kanunu olan karmanın kanunudur. Emei Qigong güçlendirmesi katılan geliştiriciler için aydınlanmanın tohumunu eker. Güçlendirmeyi verirken, usta her katılımcının, kalpte olan, sekizinci duyusuna büyük miktarda qi bilgisi iletir. Bugünün bazı kutsal tapınakları yoğun şehirlerin içinde inşa edilmiştir, bazıları ise sessiz kırsaldadır. Ben bunların hiçbirini savunmuyorum: Kutsal tapınak kişinin kendi kalbinin içinde köklenmelidir. Gerçek doğanın kökeni -iyikalplilik, doğruluk ve merhamet- sizin tam kalbinizdedir, bedeninizin dışında değildir.

Ekilen aydınlanma tohumu ve aydınlanma için oluşturduğu sebep ve şartlar kişinin yolunu temelde değiştirebilir. Birçok olumlu ödül getirir ve yaşamın potansiyel felaketlerinin birçoğunun engellenmesini sağlar. Birçok yaşamın büyük felaketlerinin şiddetini azaltır ve orta derecedekileri tesirsiz bırakır. Bu, kişinin daha fazla mutluluk elde etmesini sağlar.

Güçlendirmenin Etkileri

Yaşam Gücünün Canlandırılması ve Güçlendirilmesi 

Yaşam gücü, öz, qi ve ruh’un gücünün birleşiminden olşur. Kişi bir kez yaşama geldi mi, bu “üç hazine”ye sahip olur ve bu hazineler yaşam gücüne sahiptir. Öz, qi ve ruh’un birleşimi yaşam gücünü oluşturur.

Öz, qi ve ruh birlikte çok katmanlı ve cismin her şeyi kapsayan hareketli gücünü yaratırlar. Bu gücün görülmesi, fark edilmesi ve doğrudan kullanılması imkansızdır. Diğer yanda, kendini geliştirerek -ve sadece geliştirerek- bunu bulmayı ve anlamayı başarabilirsiniz. Üç hazine, örneğin, kademe kademe wuji hâlinde ortaya çıkacaklardır. Dingin hâl ne kadar derin olursa, hazineler de o kadar aşikar ve net olur. Öte yandan, öz, qi ve ruh alt, orta ve üst dantien’lerde depolandığı için ve merkez kanal bu üç dantien’le bağlantıda olduğu için, güçlendirme -cennet kapısını ve merkez kanalı açarak- yaşam gücünü canlandırır ve güçlendirir…

Negatif Karmayı Önlemek

Bu güçlendirme bir miktar negatif karmayı temizleyebilir. “Neden bir miktar? Negatif karmanın tamamı temizlenip önlemez mi?” diye sorabilirsiniz.

Yanıtım “Hayır”. Bir deyiş vardır, “Aydınlanmış bir varlık önceden belirlenmiş karmayı değiştirmeyecektir.” Bu şu demektir, bazı konularda aydınlanmış bir varlık bile size yardım edemez. Hiç kimse edemez.

Her birey kendi negatif karmasını ekti. Kendi ektiği karmayı değiştirmek, azaltmak ve önlemek de bireyin kendisine kalmıştır…

Bu nedenle, Emei Qigong güçlendirmesi “karmayı temizler” ya da “karmayı üzerine alır” demek yanlış ve eksik olur. Bunun yerine, biz diyoruz ki, güçlendirme “karmayı zaptederek önler”. Güçlendirme negatif karmanın ortaya çıkıp kendini göstereceği zamanı öteler. Bu size kendinizi geliştirmek ve karmanızı iyileştirmek için zaman sağlar.

Belki de olumsuz negatif durum sadece birkaç ay ötelenmiştir. Belki birkaç yıl ya da on yıl ötelenmiştir veya bir sonraki hayata bile ötelenmiş olabilir. Yine de, güçlendirme negatif karmanın gücünü değiştirmedi. Karmanın gücünü büyükten küçüğe, küçükten hiçe değiştirmek tamamen size kalmıştır. Onu değiştirmek için kendi yapacağınız iyi şeylere ve erdemize güvenip dayanın.

Bu güçlendirme size değişiklik yapabilmeniz için bir fırsat ve zaman sunar. Söylemiş olduğumuz gibi doğru bir yöntem bulmak, gerçekten bilen bir öğretmenle karşılaşmak ve gerçek bir güçlendirme almak çok zordur. Şimdi tüm bunları buldunuz, karşılaştınız ve aldınız. Yine de idrak etmeniz gereken, Büyük Usta ve tüm öğretmenlerin sadece birer köprü olduğudur. Yolculuğunuzu kendiniz yapmalısınız. Hepimiz yaşamda kendi yolculuklarımızı yapmalıyız. Benimle aynı fikirde değil misiniz?

Geliştirme Hâline Yükselmek

Çoğu geliştirici yıllar hatta onyıllar boyunca gelişim için çalışırlar ve pek çoğu farklı birçok metod ve form öğrenip uygular. Buna rağmen, çalışmalarıyla pek de yol almadıkları görülür ve bir üst seviyeye çıkamazlar. Bunun birçok muhtemel sebebi var. Önemli sebeplerden birisi, bir güçlendirme almamış olmalarıdır ve bu yüzden usta’nın güçlendirici enerjisinden yoksundurlar. Bir geliştirici için sadece kendi gelişimine bel bağlayarak büyük başarılar elde etmek çok zordur.

Güçlendirme bir cins kuvvetlendirmedir. Güçlendirme, talihli ödüller, yanı sıra kanun, metod ve enerjinin gücünü getirir. Güçlendirme esnasında kuvvetli bir enerji alanı iner ve her bir katılımcının merkez kanalından içeri girer ve güçlendirme bilgi bölümüne gider. Bu qi bilgisine, katılımcının bağlılığı, saygısı ve iyikalpliliği karşılık verirse, “yankılanan bir titreşim” üretilir. Bunu deneyimleyenler çok büyük bir güçlendirme elde derler. Temelleri sağlam olan bazı insanlar güçlendirmenin hemen akabinde bu metodların ve kanunun doğasını hemen ispatlayabilirler. Orta ya da düşük seviyede güçlendirme almış olanlar bile kalıcı olarak yükselmiş bir geliştirme hâli deneyimleyeceklerdir.

Gizli Yeteneklerin Tetiklenmesi

Güçlendirme sizin gizli yeteneklerinizi tetikleyebilir ve ortaya çıkarabilir. Herkesin gizli yetenekleri vardır; bunu hepimiz paylaşırız. Ancak, bireysel farklılıklar vardır. Bazılarının daha çok ya da daha az gizli yeteneği vardır ve bu gizli yetenekler daha derinde ya da daha yüzeyde olabilir. Onları ne kadar çok kullanırsanız, o kadar ilerlerler. Ne kadar az kullanırsanız, o kadar gerilerler. Bu genel kuraldır ve gizli yetenklerin segilenmesinin grup ya da birey için alışılmış olup olmamasının bir önemi yoktur. İnsan geliştikçe “dışsal çözümler arama” tavrını geliştirdi, bu içsel yetenekler ya azaldı ya da derinlere gizlendi. Güçlendirme bu yetenekleri tetikleyip ortaya çıkarabilir. Bu sözle birlikte, tetiklenen bu gizli yeteneklerin süper-yetenekler olmadığını anlamak kolay olacaktır.

Olağan gizli yetenekler insanların bilinçaltında gizlidir ve henüz keşfedilip geliştirilmemişlerdir. Eğer birileri bunlara sergilemezken siz sergilerseniz, insanlar yanlış bir şekilde sizin süper-yetenklere sahip olduğunuzu düşüneceklerdir, ve sıklıkla, siz de öyle düşünürsünüz. Aslında, bu sözde süper-yetenekler çok da gizemli değillerdir. Benim birçok öğrencim bu tip yeteneklere sahip ve onlar bunu gizemli görmüyorlar. Asıl gizemli olan sizin bunları nasıl keşfetmemiş ve geliştirmemiş olmanızdır. Eğer herkes bunun gibi yetenekleri keşfedip geliştirmiş olsaydı, hâlâ onların süper-güçler olduğunu düşünür müsünüz?

Güçlendirme ve Ben-Takıntılılık

Güçlendirme son derece ciddi bir olaydır. Güçlendirmenin size pek çok faydası olduğunu düşünerek daha fazlası daha iyi diye düşünüp birden çok defa güçlendirme almayı denememelisiniz.

Hastalık ve acıyı berteraf edip aydınlanmaya ulaşmak için kendinizi geliştirip çalışıyorsanız, bu güçlendirmeyi almanız önceden belirlenmiştir. Bu iyi fırsat sizin yaşamlar boyunca yaptığınız geliştirmenin bir sonucudur ve bu nedenle değerini bilmelisiniz. Bunu kendine takıntılılığınızı, “inatçı ‘ben’ kavramı”nı, kökünden sökmek için bir fırsat olarak kullanmalısınız. Bu inatçı ‘ben’ kavramının sebebi, herşeyin zihinde yaratıldığını ve esasında insanın gerçek bir doğaya ve katı maddesel bir bedene sahip olmadığını anlamamaktır.

Ben-takıntılılığın ana karakteristiği ben-merkezciliktir ve buna bağlı olarak her tür açgözlü arzuya doğru yayılarak genişler. Ben-takıntılılık açgözlülüğün kendini gösterme şekillerinden biridir. Açgözlülük tüm acıların kökenidir.

Güçlendirmenin amacı ben-takıntılılığı kökünden sökerek açgözlülüğü azaltmaktır. Bir soy sahibinden güçlendirme almak için herhangi bir çaba göstermeniz gerekmediğini ve buna benzer fırsatlar çıkacağını düşünebilirsiniz. Bu, açgözlü arzunun ben-takıntılı düşüncesinden kaynaklanır. Eğer bunu oradan hareketlerinize uygularsanız, o zaman kötü karmayı baskılamanın ve ötelemenin etkisini değiştirecek ve güçlendirmenin anlamı ile çelişecektir.

Güçlendirmenin belirli bir birey için düzenlenmediğini anlamanız gerekir. Ayrıca, soy sahibinin ve öğretmenlerin başarılarının ve elde ettiklerinin onların kendi gayretli çalışmalarından geldiğini de bilmelisiniz. Onların kendilerini geliştirmelerinden siz de öğrenmelisiniz ve size sundukları ihsan ve iyilikleri sanki yemeğinizi yer gibi almamalısınız. Hiç çalışmayan ve sadece yatan birisi, gökyüzünden yemek yağmasını beklerse, iyi bir sonuç elde edemez. Dünyada bu tip bir pazarlık yok. Sonuç elde etmek istiyorsanız, kendinizi geliştirmeli, çalışmalı ve uygulama yapmalısınız. Bir tek seferlik güçlendirme size tüm yaşantınız boyunca yarar sağlayacaktır ve gelişimin geri kalanı tamamen size kalmıştır…”

Alıntı: Emei Qigong 13. Soy Sahibi Büyük Usta Fu Wei Zhong, Yaşamın İlerleyen Programını Değiştirmek

By |Temmuz 15th, 2016|Emei Qigong|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment