Emei Qigong Türkiye

Emei Qigong Türkiye

Emei Qigong Gıda Terapisi

//Emei Qigong Gıda Terapisi
­

Emei Qigong Gıda Terapisi

“Yediğimiz şeyler konusunda, herkese uyabilecek katı bir formül yoktur. Gıda terapisindeki ilk kural budur.

Başkaları tarafından geliştirilmiş olan katı beslenme formüllerine asla uzun süre bağlı kalmayın, iki beden aynı olamayacağı gibi her bedenin durumu da sürekli değişkendir.

Emei Qigong Eğitimleri’nin tamamlayıcı bir parçası olan Gıda Terapisi, bedenin yin/yang durumunun tespiti için “sabah dil ve nabız teşhisi” , “sebzelerin, meyvelerin ve kabuklu yemişlerin yin/yang doğalarının tesbiti” gibi pratik teknikleri ve temel teorileri öğretmenin yanı sıra,  nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda rehberlik sunar -bu değerli tavsiyeler tüm yaşam boyunca kullanılabilir.

BEDENİN YİN/YANG DURUMUNUN TESBİTİ

Genel bir söylemle, soğuk-sıcak/yin-yang bakımından uygun bir beden dengesi için, günlük olarak tükettiğimiz gıdaların yüzde 70-90’ı yin doğaya sahip olmalıdır. Kötü beslenme ve çok fazla yang doğaya sahip gıda tüketimi bedenin sıcak olmasına sebep olacaktır ve hastalıklara daha yatkınlık yaratacaktır.

Bedenin enerjisel durumu yavaş yavaş değiştiği için teşhis metodunu her gün değil de ayda iki kez tekrarlamak daha uygundur…

food1

SEBZELERİN, MEYVELERİN ve KABUKLU YEMİŞLERİN YİN/YANG DOĞASININ TESBİTİ

Gıdaların enerjisel doğasını bulmak için tat, ağırlık ve renk özellikleri kullanılır. Bir gıdanın sıcak ya da soğuk oluşuna karar verirken, her üç ögeyi de -renk, ağırlık ve tat- dikkate alın. Tüm duyularınızı kullanın.

Yanı sıra, gıdanın pH değeri nedir; hangi enerji tipinin üstün gelendir; tadı sıcak mı, soğuk mu; hangi parçası, ne zaman ve nerede bu enerjiye sahip gibi ek ipuçlarından yararlanılır…

SİZ GIDALARINIZ NASIL SEÇİYORSUNUZ?

Çoğu kişinin yemek alışkanlığı yerleşiktir. Evde pişirilen yemek içinse bazen pratiklik bazen de bilinen tarifler ağır basar. Oysa bedenin ihtiyacı ne alıştığımız ne de bildiğimiz olmayabilir…

seçim

Farklı gıdaların enerjisel doğalarını anlayarak ve bu bilgiyi kullanıp ne yiyeceğimizi seçerek, her birey bedenindeki sıcak/yang ve soğuk/yin enerjileri ayarlayabilir ve bedenin yin-yang enerjisini göreceli bir dengeye kavuşturma amacına ulaşabilir.

Evrendeki ve doğadaki her şey çeşitli organik enerjilere göre varolur ve işlev görür. İnsan bedeni de buna dahildir. Kadim Çinliler bu organik enerjiyi, tüm çeşitleri ile birlikte, Qi olarak adlandırmışlardır. Bedenlerimizdeki Qi ve onun doğasına dair deneyimlerini ve görüşlerini çok incelikli bir seviyeye doğru mükemmeleştirmişlerdir, ancak kadim Çin gıda enerjisi kavramlarından temel bir anlayış çıkarabilmek için biz bu bilgileri iki enerjisel karakteristik olarak basitleştirebiliriz:

  • Soğuk-serin, Çinliler tarafından yin-doğaya sahip enerjiye referans yapar.
  • Sıcak-ılık, Çinliler tarafından yang-doğaya sahip enerjiye referans yapar.

Bedenimizin en uygun durumu bedendeki soğuk-sıcak/yin-yang enerjileri göreceli olarak dengeli bir hâlde tutmaktır -yani, kabaca 50:50 oranında- bu sayede canlı bir sağlık ortaya çıkacaktır.

Soğuk-sıcak/yin-yang kavramı sadece ısıya referans yapmaz, bedendeki tüm bağlantılı karakteristik ve fonskiyonu da içine alır.

Tropik bir bölge ile buzlu bir bölge arasındaki farklılıklara bakmak soğuk-sıcak/yin-yang enerji kavramlarının bütünselliğini sergilemesi açısından güzel bir örnek teşkil eder.

Tropikal bölgelerdeki aşırı yang/sıcak enerji sadece havayı sıcak yapmakla kalmaz, aynı zamanda tüm yaşam fonksiyonlarını da aşırı hızlandırır. Acele ettirilmiş büyüme aşırı bir biyolojik faaliyete sebep olur, buna bağlı olarak da yaşam döngüleri kısalır ve boşa harcanır. Bu tip bir enerjisel bölgede yaşam genellikle kısa ömürlüdür.

Kuzey ve güney kutupları gibi soğuk bölgelerdeki aşırı yin/soğuk enerji de yaşam fonksiyonlarını tam tersi şekilde etkiler. Normal biyolojik fonksiyonlar belirli bir dereceye kadar yavaşlar, bazen tamamen duraklamaya geçer, yani aşırı soğuk/yin bölgede çok az veya kısıtlı büyüme olur.

Bedenimizdeki soğuk-sıcak/yin-yang enerjiler de aynı şekildedir. Aşırı soğuk/yin enerji veya aşırı sıcak/yang enerji beden fonksiyonlarımız için gereken içsel ortamı sağlıksız hâle getirir.

Hızlı yaşam stilleri ve modern beslenme değişiklikleri ile birlikte, gittikçe daha az kişi bedenlerindeki soğuk-sıcak/yin-yang enerjiler arasındaki dengeli 50:50 duruma sahip oluyor. Çoğu kişi bedenlerinde aşırı sıcak/yang enerji biriktiriyorlar. Aşırı sıcak/yang enerji birçok hastalığa sebep olur, yüksek tansiyon, yüksek kolestrol, yüksek kan şekeri, kist, tümör ve en nihayetinde kanser. Aşırı soğuk/yin enerji beden fonksiyonlarını zayıflatır ve yavaşlatır ve sonunda dejeneratif hastalıklara sebep olur…”

*** Bilgiler Emei Qigong 13. Soy Sahibi Grandmaster Fu Wei Zhong’un yazılarından derlenmiştir.

By |Eylül 30th, 2017|Genel|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment